2011

Kiedy świat przemija, przemijają i ludzie - ich dokonania pozostają po ich odejściu jako drogowskazy. Choć ich już nie ma, my będziemy pamiętać.


Marek Olejniczak (ur. w 1959), rozpoczął wieczną wędrówkę 5.12.2011

Kol. Marek z zawodu był nauczycielem geografii przez wiele lat pokazywał młodzieży z SKKT "Wierchy" z Sieroszewic turystyczne i krajoznawcze szlaki. Wielokrotnie drużyna "Wierchów" uczestniczyła w finałach centralnych choćby OMTTK. Po szkole Marek był serdecznym człowiekiem zawsze gotowym nieść pomóc innym. Jeszcze długo korzystać będziemy z przygotowanych i wydanych przez niego opracowań dotyczących ziemi ostrowskiej.

Co wikipedia mówi o Marku?


Adam Chyżewski (ur. w 1936), swą wieczną wędrówkę rozpoczął 31.08.2011

Kol. Adam jako działacz PTTK różnych szczebli w tym szczególnie jako Prezes PTTK (potem członek honorowy) był zaangażowany w sprawy młodzieży. Nazywany był "architektem kongresów" mieszkał i najbardziej związany z łódzkim środowiskiem PTTK. Dzięki jego inicjatywie powstało m.in. Centrum Fotografi Krajoznawczej.Helena Cieślak (ur. 30 X 1935), swą wieczną wędrówkę rozpoczęła 2.04.2011

Aktywnie działała m.in. w Oddziale Kujawskim PTTK we Włocławku, w strukturach wojewódzkich. a także na szczeblu centralnym PTTK, byłą członkiem honorowym. Przez ponad 20 lat, do roku 2001 była członkiem Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK. To z jej inicjatywy powstał Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę".

Więcej, o Helence - jak mawiali przyjaciele, napisał Paweł Zań

Wywiad z Helenką o jej życiu i działalności z 26.01.2009

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane