Dziecięca Odznaka Turystyczna PTTK - regulamin

Dziecięca Odznaka Turystyczna PTTK

Dziecięca Odznaka Turystyczna PTTK, ustanowiona by na szlaki zaprosić najmłodszych turystów. DOT PTTK jest znakomitym sposobem, by razem z rodzicami lub opiekunami, przeżywać pierwsze przygody. 

Dziecięca Odznaka Turystyczna PTTK - regulamin

1. Dziecięca Odznaka Turystyczna Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (DOT PTTK), została ustanowiona w roku 2009 przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie, na wniosek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK,
w ramach realizacji „Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK”.
2. Celem odznaki jest popularyzacja wielopokoleniowej turystyki rodzinnej,
a zwłaszcza propagowanie turystyki wśród osób najmłodszych.
3. DOT PTTK przeznaczona jest dla dzieci do ukończenia 10 roku życia,
i można ją zdobywać pod opieką osób pełnoletnich.
4. DOT PTTK można zdobywać podczas wycieczek (rodzinnych, szkolnych lub środowiskowych) realizowanych w następujących dyscyplinach turystyki: pieszej nizinnej i górskiej, rowerowej, kajakowej, narciarskiej, żeglarskiej, jeździeckiej, samochodowo – autokarowej oraz w ramach imprez na orientację.
Warunkiem przyznania odznaki jest udział w 4 wycieczkach, realizowanych w ramach minimum 2 dyscyplin w dowolnym czasie.
5. Młody turysta zdobywając odznakę, prowadzi książeczkę DOT PTTK w dowolnej formie. Każda wycieczka powinna być dokumentowana wpisem zawierającym: datę, dyscyplinę turystyki, przebytą trasę i czas jej trwania. Wpisu do książeczki może dokonać opiekun.
6. Potwierdzenia uczestnictwa w wycieczkach, dokonuje w książeczce pełnoletni opiekun.
Młody turysta może w książeczce zbierać ozdobne pieczątki z wycieczek, bilety wstępu itp.
7. Po odbyciu wymaganej ilości wycieczek, odznakę weryfikują i przyznają Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na terenie całego kraju.
Oddziały mogą scedować to prawo na oddziałowe komisje lub referaty dowolnych odznak turystycznych bądź krajoznawczych.
8. Odznakę można zdobywać jednocześnie z innymi odznakami PTTK.
9. Interpretacja regulaminu DOT PTTK należy do ZG PTTK w Warszawie.

Regulamin odznaki do pobrania:

Wszystkie te dzieci, które zdobędą Dziecięcą Odznakę Turystyczną,
mogą z duma nosić jej „misiowy znaczek”.
Autorem projektu graficznego DOT PTTK jest Kolega Edward Wieczorek.
Z informacji, które napływają do ZG PTTK wiemy, że są już dziesiątki dzieci które zdobyły tą odznakę. Została ona przyjęta z entuzjazmem przez rodziców, którzy z dziećmi wyruszają na turystyczne szlaki.
W pierwszych miesiącach 2010 roku do Oddziałów PTTK trafiło po kilka bezpłatnych sztuk znaczków. Pragniemy w ten sposób popularyzować DOT PTTK.
Odznaki DOT PTTK są w ciągłej sprzedaży. Ich dystrybucję prowadzi Składnica Turystyczna PTTK www.sklep-pttk.pl.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane