Zaproszenie do udziału w konkursie filmowym

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na film promujący Ogólnopolski Młodzieżowy Konkursu Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”.
Zaproszenie kierujemy szczególnie do wszystkich laureatów konkursu oraz każdego zainteresowanego tym konkursem. 

Ogłaszamy konkurs, którego celem jest wykonanie maksymalnie 3 minutowego filmu promującego konkurs „Poznajemy Ojcowiznę”.
Na zgłoszone projekty czekamy do 30.06.2015r.

Regulamin konkursu na film promocyjny OMKK „Poznajemy Ojcowiznę”

1. Organizatorem konkursu na film promujący Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” jest Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK.
2. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pracę konkursową należy wykonać indywidualnie lub w zespole dwuosobowym. Uczestnicy konkursu na film promocyjny nie muszą być uczestnikami konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”.
3. Nagrodą główną w konkursie na film promocyjny, jest udział w Centralnym Zlocie Laureatów XXIII edycji OMKK „Poznajemy Ojcowiznę” (zlot planowany jest w jeden z weekendów majowych 2016 roku w Kozienicach). Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, udział w programie.
4. Celem konkursu jest zrealizowanie filmu promocyjnego dotyczącego OMKK „Poznajemy Ojcowiznę”. Treść filmu powinna zachęcać do wzięcia udziału w OMKK „Poznajemy Ojcowiznę”, opowiadać o samym konkursie, wartościach jakie promuje i doświadczeniach autorów związanych z przygotowywaniem prac na „Poznajemy Ojcowiznę”.
5. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 film. Długość filmu nie może przekraczać 3 minut. Film należy wykonać w formacie łatwo dostępnych plików filmowych (VCD, DVD, MP4, SVCD) Materiały użyte w filmie, zwłaszcza muzyka, nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Materiały i muzyka użyta w filmie powinny być dostępne na licencji Creative Commons lub pochodzić z domeny publicznej. Na końcu filmu należy podać autora wykorzystanych materiałów, muzyki, np.: „W filmie wykorzystano utwór … autorstwa …”. 
6. Film może zostać wykorzystany przez PTTK jako oficjalny materiał promujący konkurs „Poznajemy Ojcowiznę”. Autor nagrodzonego filmu udzieli PTTK licencji na nieodpłatne rozpowszechnianie całości filmu, jak i części, w dowolnej formie w telewizji, Internecie. 
7. Zrealizowany film, zapisany na płycie CD lub innym nośniku, należy przesłać do siedziby Zarządu Głównego PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa z dopiskiem „Film – Poznajemy Ojcowiznę” w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2015 roku. 
8. Dostarczona praca obowiązkowo powinna mieć załączoną kartę zgłoszenia (dostępna w załączniku nr 1) oraz wypełnione oświadczenie z podpisem autora (opiekuna prawnego autora pracy w przypadku niepełnoletności autora), dostępne w załączniku nr 2 regulaminu.
9. Dodatkowych informacji o konkursie na film promocyjny udziela Weronika Smolarkiewicz-Lendzion, wiceprzewodnicząca Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
 

Regulamin konkursu do pobrania:

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane