Rok 2009 - Rok Dzieci i Młodzieży w PTTK

Na wniosek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK, Zarząd Główny PTTK na posiedzeniu w dniu 25 października 2008, uchwałą numer 286/XVI/2008 ustanowił rok 2009 „Rokiem Dzieci i Młodzieży w PTTK”.

 

W załączniku pełen tekst uchwały ZG PTTK:

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane