Harmonogram realizacji "Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK"

Zarząd Główny PTTK na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2009 roku, uchwałą numer 328/XVI/2009 przyjął harmonogram realizacji "Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK”.

Do pobrania:

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane