2009 Rok Dzieci i Młodzieży

Sprawozdanie z realizacji Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK

Prezentujemy "Sprawozdanie z realizacji Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK". Pod koniec ubiegłego roku do Oddziałów PTTK zostało wystosowane pismo z prośbą o nadsyłanie sprawozdań z przebiegu działań w poszczególnych jednostkach Towarzystwa. Na prośbę odpowiedziały w sumie 33 Oddziały PTTK, nadsyłając do końca lutego zdjęcia, znaczki, relacje z imprez z podaną ich ilością i liczbą uczestników.

czytaj więcej: Sprawozdanie z realizacji Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK

Harmonogram realizacji "Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK"

Zarząd Główny PTTK na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2009 roku, uchwałą numer 328/XVI/2009 przyjął harmonogram realizacji "Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK”.

czytaj więcej: Harmonogram realizacji "Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK"

Rok 2009 - Rok Dzieci i Młodzieży w PTTK

Na wniosek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK, Zarząd Główny PTTK na posiedzeniu w dniu 25 października 2008, uchwałą numer 286/XVI/2008 ustanowił rok 2009 „Rokiem Dzieci i Młodzieży w PTTK”.

czytaj więcej: Rok 2009 - Rok Dzieci i Młodzieży w PTTK

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane