Sprawozdanie z realizacji Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK

Prezentujemy "Sprawozdanie z realizacji Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK". Pod koniec ubiegłego roku do Oddziałów PTTK zostało wystosowane pismo z prośbą o nadsyłanie sprawozdań z przebiegu działań w poszczególnych jednostkach Towarzystwa. Na prośbę odpowiedziały w sumie 33 Oddziały PTTK, nadsyłając do końca lutego zdjęcia, znaczki, relacje z imprez z podaną ich ilością i liczbą uczestników.

Zgodnie z prośbą nadesłane zostały również przykłady „dobrych praktyk” – ciekawych, nowatorskich rozwiązań z zakresu edukacji krajoznawczej i turystycznej najmłodszych pokoleń turystów. Wszystkie nadesłane informacje zostały opracowane i zebrane w jednym materiale. Zamieszczamy go poniżej, zachęcamy do lektury. W niedługim czasie na stronie opublikujemy dział "dobre praktyki" - zachęcamy do nadsyłania opisów własnych inicjatyw.

 

Sprawozdanie do pobrania:

 

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane