Podsumowanie "Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK"

 

 

 

Warszawa, dnia 27 listopada 2009 roku

L.dz. SPO/2255/2009/PZ

Zarządy Oddziałów PTTK

/wszystkie/

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Mijający rok upłynął programowo pod hasłem „Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK”. W naszych inicjatywach zwróciliśmy zwiększoną uwagę na złożony proces wychowywania kolejnych pokoleń turystów i krajoznawców skupionych w naszym Towarzystwie.

W imieniu Zarządu Głównego PTTK i Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, inicjatorki tej akcji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadesłanie sprawozdania z działań, które podjęliście w Oddziale w związku z Uchwałą ZG PTTK ogłaszającą rok 2009 „Rokiem Dzieci i Młodzieży w PTTK”.

W sprawozdaniu prosimy podać liczbę i rodzaje aktywności zrealizowanych pod hasłem „Roku Dzieci i Młodzieży” (rajdy, zloty, wycieczki, seminaria itp.) oraz ilość ich uczestników.

W mijającym roku dowiedzieliśmy się o wielu ciekawych przedsięwzięciach, nowych inicjatywach nakierowanych na prace z młodzieżą, które zapoczątkowane zostały w Oddziałach PTTK.

Szczególnie wdzięczni będziemy za opisy innowacyjnych rozwiązań, które miały miejsce w Oddziale w ostatnich latach. Pragniemy zaprezentować je całemu Towarzystwu. Prosimy o opis przedsięwzięcia w następującym układzie (maksymalnie 1 strona):

Tytuł/temat:

Krótki opis pomysłu:

Działania, które się sprawdziły:

Przestrogi dla naśladowców:

Co dalej:

Dane organizatora:

Z otrzymanych sprawozdań przygotujemy raport prezentujący dokonania Towarzystwa. Na informacje czekamy wraz ze sprawozdaniami TKO do 20 stycznia 2010 roku. Czekamy też na ciekawe zdjęcia obrazujące zrealizowane pomysły.

Uwaga: Sprawozdanie można przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Z turystycznym pozdrowieniem

Przewodniczący Rady Programowej

ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK

 

/-/ Henryk Miłoszewski

Sekretarz Generalny

ZG PTTK

 

/-/ Andrzej Gordon

 

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane