Wyniki XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych, XI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Gimnazjalnej, Legnica 2010

Legnica od 1984 roku jest nieprzerwanie organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Jest to zasługa i inicjatywa miejscowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a przede wszystkim przewodniczącego komitetu organizacyjnego Leona Hojniaka. Co rok w listopadzie Legnica staje się stolicą krasomówców, którzy przyjeżdżają tu na święto polszczyzny.

XXVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych i XI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej odbył się w dniach 4 – 7 listopada 2010 roku w Legnicy.

Organizatorami Konkursu byli: Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy przy współpracy Centrum Kształcenia Ustawicznego, Szkoły Podstawowej nr 19 w Legnicy, Szkoły Podstawowej nr 9 w Legnicy, Zespołu Szkół nr 4 w Legnicy.

W Konkursie wzięło udział 49 uczestników (na 52 zgłoszonych do Konkursu) – 25 ze Szkół Podstawowych i 24 z Gimnazjów z 14 województw naszego kraju.

4 listopada 2010r, w godzinach popołudniowych, uczniowie wraz z opiekunami zostali zakwaterowani w internacie IV Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Wieczorem po kolacji odbyło się losowanie numerów startowych do występów eliminacyjnych oraz spotkanie organizacyjne.

5 listopada w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Lotniczej odbyło się uroczyste otwarcie Konkursu. Przybyłych uczestników i gości przywitał Wiceprezes Oddziału PTTK w Legnicy – Kazimierz Rosół. Na uroczyste otwarcie Konkursu przybyli między innymi:
- Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy
- Dorota Purgal – Wiceprezydent Miasta Legnicy
- Marian Hawrysz – Członek Zarządu Głównego PTTK
- Edward Wiśniewski – Członek Honorowy PTTK,
- Senastian Miecierz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 w Legnicy.

Uroczyste otwarcie Konkursu rozpoczęło się występem laureata ubiegłorocznego konkursu Michała Szczepańskiego – z Brodnickiego Domu Kultury.

Uczestników Konkursu oceniało jury w składzie:
-    przewodniczący Ludwik Gadzicki - polonista, poeta
-    Zdzisława Janczyńska - polonista        
-    Elżbieta Madera - polonistka w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy
-    Mirosław Bielachowicz - instruktor krajoznawstwa, przewodnik terenowy i sudecki Oddziału PTTK w Legnicy
-    Janusz Mazurek - laureat konkursu krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu w roku 1999, przedstawiciel Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK
-    Bogumiła Słomczyńska - polonistka z Zespołu Szkół Budowlanych, instruktor teatralny, Radna Miasta Legnicy
-    Marian Dzimira – członek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK
-    Barek Biskup – polonista w V Liceum Ogólnokształcącym, instruktor teatralny
oraz sześcioosobowe jury młodzieżowe.

Do południa w przesłuchaniach konkursowych uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, którzy prezentowali w wystąpieniach swój region. Do finału zakwalifikowało się 7 osób. Po południu odbyło się przesłuchanie młodzieży gimnazjalnej, a do finału zakwalifikowano 6 osób.

6 Listopada miał miejsce finał Konkursu. Przesłuchano finalistów ze szkół podstawowych i finalistów z gimnazjów (warto nadmienić, że te prezentacje finałowe obejmowały improwizację wylosowanego tematu).

Jury w ocenie jawnej przyznało:
w pionie szkół podstawowych, miejsca:
1. Michalina Gadomska – SP nr 9 Legnica – dolnośląskie
2. Kacper Milewski – SP nr 10 Szczecin – zachodniopomorskie
3. Hubert Gach – SP nr 12 Tomaszów Mazowiecki – łódzkie
4. Kacper Boraczyński – Brodnicki Dom Kultury – kujawsko-pomorskie
5. Gabriel Kalinowski – SP nr 7 Słupsk – pomorskie
6. Agata Szlązak SP w Lipiu – śląskie
7. Gabriela Gałas – SP nr 10 Szczecin – zachodniopomorskie

w pionie gimnazjów, miejsca:
1. Urszula Sowa – ZSG Nowosielce – podkarpackie
2. Michał Struś – ZSG Urzejowice – podkarpackie
3. Patryk Kabała – Publiczne Gimnazjum nr 3 Brzeg - opolskie
4. Martyna Kuczyńska – G św. Franciszka z Asyżu Legnica – dolnośląskie
5. Przemysław Wawryk - Publiczne Gimnazjum nr 3 Brzeg – opolskie
6. Daniel Świątek – ZSG Wicko - pomorskie


Wszystkim finalistom zostały wręczone nagrody rzeczowe oraz dyplomy uczestnictwa. Ponadto przyznano nagrody specjalne i tak:
- Nagroda Młodzieżowego: Jury Kacper Milewski (SP), Martyna Kuczyńska (G)
- Nagroda Publiczności: Kacper Milewski (SP), Marta Bodecka (G)
- Nagroda Koła Przewodników Terenowych i Sudeckich Oddziału PTTK w Legnicy: Marta Bodecka
- Nagroda  im. Wandy i Henryka Urbaniaków: Dominika Kobiałka
- Nagroda im. Romana Ogonowskiego: Karol Steckiewicz
- Nagroda Prezesa ZO PTTK w Legnicy: Gabriela Gałas
- Nagroda Przewodniczącego Jury: Hubert Gach
- Nagroda Leona Hojniaka: Michał Szczepański
- Nagroda Dyrektora SP nr 19 w Legnicy: Gabriela Gałas
- Nagroda Młodzieżowej Rady Miasta Legnicy: Hanna Kiepura, Jakub Kuś
- Nagroda ufundowana przez P. Szymczewskiego: Martyna Kuczyńska, Michalina Gadomska, Weronika Jankowska
- Nagroda ufundowana przez M. Bielachowicza: Weronika Jankowska, Wiktoria Czapska-Pruszak
- Najmłodszy uczestnik Konkursu: Martyna Szczepańska
- Najlepszy tekst wystąpienia: Halina Zając

7 listopada dla wszystkich uczestników Konkursu i ich opiekunów zorganizowano wycieczkę do Wrocławia.

XXVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych i XI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej odbył się dzięki finansowemu wsparciu Zarządu Głównego PTTK, Urzędu Miasta Legnicy, Starostwa Powiatowe go w Jaworze, a także sponsorom:
- Klub Karate TORA - Jacek Rusek
- Firma Mount Świętochłowice
- Elżbieta Kot – Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne
- Lidia Ogonowska
- Sebastian Miecierz
- Leon Hojniak
- Piotr Szymczewski
- Ludwik Gadzicki
- Mirosław Bielachowicz
- Bogumiła Słomczyńska
- Młodzieżowa Rada Miasta Legnicy
- Firma Bergson.

Wszystkim, którzy okazali nam pomoc i wsparcie przy realizacji tego konkursu serdecznie dziękujemy.

XXVI Ogólnopolskie Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych i XI Ogólnopolskie Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej przygotował Komitet Organizacyjny w składzie: Leon Hojniak, Bogusława Grabka, Beata Witek.

Komentarz w tym Artykule
Musisz Zalogować się lub Zarejestrować aby wziąć udział w tej dyskusji.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane