Mały Krajoznawca Okolic Włocławka - regulamin

Mały Krajoznawca Okolic Włocławka

Prezentujemy regulamin odznaki przeznaczonej dla młodych turystów zwiedzających Włocławek i okolice.

Regulamin odznaki krajoznawczej „Mały Krajoznawca Okolic Włocławka”

1. Odznaka została ustanowiona dla uczczenia 90. rocznicy zorganizowanego szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego w Polsce.
2. Odznakę mogą zdobywać dzieci do 8 roku życia podczas wycieczek rodzinnych, w grupach przedszkolnych i szkolnych.
3. Odznaka jest jednostopniowa.
4. Warunki zdobywania odznaki:

  • udział w pięciu wycieczkach po Włocławku i okolicach,

  • spacer szlakiem zabytków po Włocławku,
  • spacer do dwóch miejsc pamięci narodowej,
  • zwiedzenie jednego kościoła zabytkowego lub współczesnego,
  • spacer ścieżką przyrodniczą np. w Warząchewce lub poznanie pomnika przyrody w najbliższej okolicy,
  • zwiedzenie muzeum etnograficznego we Włocławku lub skansenu w Kłóbce,
  • wykonanie dokumentacji rysunkowej najciekawszego obiektu z każdej wycieczki w zeszycie lub bloku rysunkowym.

5. Odznakę przyznaje Referat Weryfikacyjny Odznaki Krajoznawczej „Znam Włocławek i okolice” przy Oddziale Kujawskim PTTK we Włocławku, ul. Juliusza Słowackiego 1 A.
6. Pamiątką zdobytej odznaki będzie specjalny „Dyplomik” i znaczek.
7. Regulamin Odznaki został zatwierdzony uchwałą Zjazdu O/PTTK w 101. rocznicę jego działalności, dnia 28 marca 2009 roku na wniosek Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa Heleny Cieślak.

Komentarz w tym Artykule
Musisz Zalogować się lub Zarejestrować aby wziąć udział w tej dyskusji.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane