Młody Turysta Bydgoszczy - regulamin

Młody Turysta Bydgoszczy

Prezentujemy regulamin odznaki przeznaczonej dla młodych turystów zwiedzających Bydgoszcz.

Regulamin Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej Młody Turysta Bydgoszczy

I. Postanowienia ogólne

Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację miasta Bydgoszczy, jego walorów historycznych, przyrodniczych i krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży.
Odznaka jest stała - jednostopniowa.

II. Warunki zdobywania odznaki

Odznakę mogą zdobywać dzieci i młodzież w wieku od 6 lat. Warunkiem uzyskania odznaki jest:

 1. Udział w dwóch Rajdach Młodego Turysty, organizowanych przez Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy, potwierdzony pieczątką organizatora.

 2. Kurs Bydgoskim Tramwajem Wodnym potwierdzony biletem.

 3. Obecność na spektaklu, koncercie lub widowisku w bydgoskim teatrze, filharmonii lub operze potwierdzona biletem.

 4. Wizyta w jednym z bydgoskich muzeów potwierdzona pieczątką lub biletem.

 5. Krótki opis oraz samodzielnie wykonany rysunek obiektów krajoznawczych z niżej podanego zestawienia. Zamiast rysunku może być zdjęcie przedstawiające osobę zdobywającą odznakę na tle obiektu.

Wymagane obiekty:

 • kościoły: Katedra św. Marcina i Mikołaja, Bazylika św. Wincentego à Paulo,
 • Kościół Klarysek Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 • średniowieczne mury miejskie
 • dwa pomniki (do wyboru z zestawienia): Łuczniczka, Fontanna Potop, Król Kazimierz Wielki, Przechodzący przez Rzekę, Marian Rejewski, Leon Barciszewski
 • Fordon - Bydgoska Golgota
 • Kanał Bydgoski
 • Bydgoska Wenecja (Wyspa Młyńska)
 • dwa parki bydgoskie
 • trzy pomniki przyrody z terenu Bydgoszczy
 • Myślęcinek - Ogród Botaniczny
 • Myślęcinek - Ogród Fauny Polskiej
 • rezerwat przyrody Wielka Kępa Ostromecka

III. Weryfikacja

1. Dokumentację wycieczek należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie, jednak musi ona zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, daty i trasy odbytych wycieczek oraz potwierdzenia ich odbycia.
2. Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny odznaki powołany przez Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy  (ul. Sienkiewicza 1/1, kod 85-037).
3. Odznaka jest wydawana bezpłatnie - dofinansowana ze środków Miasta Bydgoszczy.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

Regulamin został zatwierdzony uchwałą nr 9/VI/2010 z dnia 29.09.2010 roku przez Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy i wchodzi w życie 30.09.2010 roku.

Komentarz w tym Artykule
Musisz Zalogować się lub Zarejestrować aby wziąć udział w tej dyskusji.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane