Informacja dotycząca konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”

Na wniosek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK, Prezydium Zarządu Głównego PTTK podjęło decyzję o zakończeniu na 10 edycji organizowanie na szczeblu ogólnopolskim konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”.

Ze względu na znaczną popularność konkursu w niektórych województwach zachęcamy, by w miarę możliwości organizacyjnych, przy współdziałaniu z instytucjami wspierającymi do tej pory kolejne edycje kontynuować konkurs na szczeblu lokalnym bądź regionalnym.

Dziękujemy wszystkim partnerom, którzy życzliwie wspomagali działania związane z organizowaniem i przebiegiem konkursu.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

Prezydium ZG PTTK
Grudzień 2012

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane