opiekunowie

Opiekunowie SKKT PTTK pełnią w Towarzystwie bardzo ważną rolę.
Pracują na co dzień z dziećmi i młodzieżą. Wychowują kolejne pokolenia turystów i krajoznawców, którzy za kilka, może kilkanaście lat sami poprowadzą na szlaki swoich młodszych kolegów.

Opiekunowie SKKT, będący członkami PTTK, są od 1978r. członkami kadry programowej. Oznacza to że przysługują im rabaty organizacyjne oraz ubezpieczenie OC.
Dział powstaje, aby zebrać informacje ważne dla codziennej działalności Opiekunów. Wskazywać nowe trendy i promować ciekawe inicjatywy szkolnego ruchu
krajoznawczo-turystycznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Konkurs na najciekawszą kronikę wycieczek

Konkurs promujący krajoznawstwo wśród młodzieży, samodzielność i kreatywność.

czytaj więcej: Konkurs na najciekawszą kronikę wycieczek

Całoroczny konkurs Turysta systematyczny

Zachęta do systematycznego wędrowania z Oddziałem PTTK Ziemi Średzkiej w Środzie Wlkp.

czytaj więcej: Całoroczny konkurs Turysta systematyczny

Konkurs na najaktywniejszego turystę w SKKT

Przykład jak mobilizować uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu.

czytaj więcej: Konkurs na najaktywniejszego turystę w SKKT

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane