opiekunowie

Opiekunowie SKKT PTTK pełnią w Towarzystwie bardzo ważną rolę.
Pracują na co dzień z dziećmi i młodzieżą. Wychowują kolejne pokolenia turystów i krajoznawców, którzy za kilka, może kilkanaście lat sami poprowadzą na szlaki swoich młodszych kolegów.

Opiekunowie SKKT, będący członkami PTTK, są od 1978r. członkami kadry programowej. Oznacza to że przysługują im rabaty organizacyjne oraz ubezpieczenie OC.
Dział powstaje, aby zebrać informacje ważne dla codziennej działalności Opiekunów. Wskazywać nowe trendy i promować ciekawe inicjatywy szkolnego ruchu
krajoznawczo-turystycznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Poradnik praktyka (część II): Jak założyć koło/klub PTTK zrzeszające dzieci i młodzież?

Dzieci i młodzież zrzeszone są w kołach i klubach PTTK. Skupiają one na ogół turystów z podobnymi zainteresowaniami i podobnym wieku. Szczególnym przypadkiem są tzw. Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne PTTK (SKKT PTTK),  zazwyczaj działają przy ośrodkach oświatowo-wychowawczych (szkołach, przedszkolach). Można jednak powołać koło/klub również przy parafiach, domach kultury itp.  I o tym właśnie jest ten artykuł.

czytaj więcej: Poradnik praktyka (część II): Jak założyć koło/klub PTTK zrzeszające dzieci i młodzież?

PTTK dla dzieci i młodzieży, słów kilka o kołach i klubach Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego

Dzieci i młodzież w życiu Towarzystwa zajmuje szczególne miejsce. Dlatego także wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom w strukturze PTTK istnieją koła lub kluby, skupiające przedstawicieli młodego pokolenia Polaków.

czytaj więcej: PTTK dla dzieci i młodzieży, słów kilka o kołach i klubach Polskiego Towarzystwa Turystyczno...

Poradnik praktyka (część I): Jak założyć Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK w placówce oświatowo-wychowawczej

Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne są jednostkami organizacyjnymi oddziałów PTTK działających na terenie kraju. Koła działają na terenie szkół, zrzeszając uczniów zainteresowanych poznawaniem kraju, uprawianiem różnych dyscyplin turystyki.
SKKT utrzymują stały kontakt z oddziałami macierzystymi za sprawą Opiekunów.

czytaj więcej: Poradnik praktyka (część I): Jak założyć Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK w placówce...

Szkolne Koła Krajoznawczo- Turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego (SKKT PTTK) - turystyczną ofertą PTTK dla uczniów i nauczycieli.

Zawsze zastanawiało Cię czym jest SKKT, dlaczego warto Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne prowadzić w oparciu o PTTK? Jak rozpoczął się w Polsce  szkolny ruch krajoznawczo - turystyczny? Zapraszamy nauczycieli, instruktorów harcerskich, członków PTTK i wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z artykułem.

czytaj więcej: Szkolne Koła Krajoznawczo- Turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego (SKKT...

Odznaka "Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży"

Wyróżnienie ZG PTTK dla osób szczególnie zasłużonych w środowisku młodzieżowym. Wyróżnienie ustanowione zostało w 1974 r. jest jednym z elementów  Systemu wyróżnień członków i jednostek PTTK, zatwierdzonego uchwałą ZG PTTK nr 185/XVI/2007 z dnia 12.05.2007 r.

czytaj więcej: Odznaka "Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży"

Nauczyciel Kraju Ojczystego w PTTK

W uznaniu szczególnych zasług nauczycieli oraz innych osób prowadzących systematyczną pracę edukacyjno-wychowawczą w środowisku i na rzecz dzieci i młodzieży, mającą na celu upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, ustanawia wyróżnienie honorowe w postaci tytułu i medalu "Nauczyciel Kraju Ojczystego".

czytaj więcej: Nauczyciel Kraju Ojczystego w PTTK

Wyróżnieni Nauczyciele Kraju Ojczystego 2018

W dniu 28 listopada 2018 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej wręczono wyróżnienie honorowe – tytuł i medal Nauczyciel Kraju Ojczystego – ustanowione przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w uznaniu szczególnych zasług nauczycieli i innych osób prowadzących systematyczną pracę edukacyjno-wychowawczą w środowisku i na rzecz dzieci i młodzieży mającą na celu upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.

czytaj więcej: Wyróżnieni Nauczyciele Kraju Ojczystego 2018

Wręczenie honorowych wyróżnień „Nauczyciel Kraju Ojczystego” 2017

W dniu 24 października bieżącego roku w historycznym gmachu Ministerstwo Edukacji Narodowej, wybudowanym pod koniec lat trzydziestych ubiegłego wieku dla Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, ocalałym po drugiej wojnie światowej, miała miejsce gala wręczenia honorowego wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Nauczyciel Kraju Ojczystego”.

czytaj więcej: Wręczenie honorowych wyróżnień „Nauczyciel Kraju Ojczystego” 2017

Wręczono tytuł i medal Nauczyciel Kraju Ojczystego 2016

Od dnia 19 października 2016 r. mamy już 216 osób wyróżnionych honorowym tytułem „Nauczyciel Kraju Ojczystego”.

czytaj więcej: Wręczono tytuł i medal Nauczyciel Kraju Ojczystego 2016

Nowi Nauczyciele Kraju Ojczystego 2015

Zaszczytne wyróżnienie Nauczyciel Kraju Ojczystego wręczano 20 października 2015 r. kolejnej grupie wspaniałych nauczycieli i wychowawców.

czytaj więcej: Nowi Nauczyciele Kraju Ojczystego 2015

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane