Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”

Prezentujemy Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, obowiązujący od roku szkolnego 2019/2020.
Zgodnie z uchwałą ZG PTTK, Regulamin obowiązuje od 17 stycznia 2020 roku.
Przepisy stosuje się również do etapów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, które nie zakończyły się przed dniem wejścia w życie Regulaminu.
Pozostają w mocy rozstrzygnięcia etapów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, które przeprowadzono na podstawie przepisów dotychczas obowiązującego Regulaminu.

Regulamin i załączniki do pobrania (oddzielne pliki doc)Znak, logo „Poznajemy Ojcowiznę” jest udostępnione w dziale „Do pobrania”

 

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane