Poznajemy Ojcowiznę

PRUDNIK – organizator Centralnego Zlotu Laureatów XIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”

Miasto Prudnik leży na południu województwa, w pobliżu granicy z Republiką Czeską. Pod względem fizjograficznym zajmuje miejsce na krańcu Płaskowyżu Głubczyckiego i graniczy z przedgórzem Gór Opawskich. Fakt ten nadaje Prudnikowi pod względem turystycznym znaczenie punktu wypadowego w ten jedyny na Opolszczyźnie region górski. Na Biskupią Kopę — stąd niewiele ponad 10 km.

Początki Prudnika sięgają XIII wieku. Wówczas ziemie te były w posiadaniu margrabiów morawskich, a następnie państwa czeskiego, by w 1337r. wrócić znowu w ręce piastowskie, ale już jako czeskie lenno. We władaniu Piastów śląskich miasto pozostawało do 1532r. Potem podzieliło los całego księstwa opolsko-raciborskiego przechodząc pod panowanie Habsburgów, a w wyniku wojen śląskich - Prus. Ustrój miejski typu zachodniego Prudnik uzyskał ok. 1279r. Sczechizowana nazwa miasta pochodzi od rzeki, która zapewne nazywała się niegdyś Prądnik. Znaczny rozkwit Prudnik osiągnął w XVI w. stając się wówczas jednym z najbogatszych na Śląsku Opolskim ośrodków rzemieślniczo-handlowych. Gospodarkę podcięła przejściowo wojna trzydziestoletnia, ale już w pierwszej połowie XVII w. miasto wraca do dawnej świetności. Powstała tu wówczas jedna z pierwszych na Śląsku manufaktura płóciennicza, zaś w XIX w. utworzono sześć tkalni wełny i jedwabiu, mechaniczną tkalnię lnu, dużą fabrykę adamaszku.

Prudnik ma piękne tradycje więzi z Polską. W bitwie pod Grunwaldem brał udział po stronie Jagiełły rycerz Maćko z Prudnika. W 1807r. miejscowa ludność utrzymywała i zasiliła szeregi polsko-włoskiego Legionu Nadwiślańskiego, który tu zatrzymał się na ćwiczenia. W okresie Wiosny Ludów na posła do sejmu pruskiego z okręgu prudnickiego wybrano polskiego chłopa Ignacego Dziadka z Wierzchu. Młodzi prudniczanie przekraczali granicę pruskiego zaboru zasilając szeregi powstańców w 1863r. Ludność polska w Prudnickiem nie poddawała się wynarodowieniu. W 1921r. Prudnik znalazł się poza zasięgiem plebiscytu, ale Prudniczanie walczyli w szeregach powstańczych. Kompania prudnicka dowodzona przez Pawła Rybczyka wsławiła się w czasie III Powstania Śląskiego udanymi wypadkami na Gogolin, Otmęt i Krapkowice. W marcu 1945r. miasto zostało zajęte przez Armię Czerwoną a w maju przejęła od Rosjan władzę polska administracja.

Współcześnie Prudnik zamieszkuje ok. 22 tys. mieszkańców. Do niedana był ważnym ośrodkiem przemysłu włókienniczego w województwie opolskim. W całej Polsce znane były wyroby Zakładów Przemysłu Bawełnianego FROTEX: tkaniny frotowe pościelowe i obrusowe. W niedalekim klasztorze ojców franciszkanów w Prudniku – Lesie w latach 1954-1955 więziony był Prymas Polski Stefan Wyszyński. Po roku 1989 Prudnik dzięki pracom rewitalizacyjnym odzyskuje swój blask. Systematycznie remontowane jest jego centrum i liczne zabytki. Jednym z najstarszych obiektów jest wieża zamkowa zwana Wieżą Woka z ok. 1262r. Wznosi się przy Pl. Zamkowym. Dawniej nazywana była też Pogańską. Stanowi jedyną pozostałość warowni prudnickiej wzniesionej przez czeskiego magnata Woka z Rożemberka. Zamek spalony w 1806r. został rozebrany wraz z obwarowaniami miejskimi przez Prusaków w 1844r. W mieście odnajdziemy też liczne pozostałości obwarowań miejskich z XIV-XV wieku. Centrum miasta stanowi prostokątny rynek, na którym wzniesiono w poprzednich wiekach ratusz. Zdobi go także Kolumna Maryjna oraz barokowy pomnik Jana Nepomucena oraz fontanna. Ponadto do cennych zabytków Prudnika zalicza się szereg osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych mieszczańskich kamienic, zespół klasztoru Bonifratrów oraz wille dawnych prudnickich przemysłowców: Fränklów oraz Pinkusów. W południowo-zachodniej części Prudnika rozciąga się założony w XIX wieku park miejski. Tu początek biorą szlaki turystyczne w Góry Opawskie (czerwony, żółty, niebieski).

Organizatorem Centralnego Zlotu Laureatów XIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” jest powstały w 1954r. Oddział PTTK Sudety Wschodnie. Liczy on 400 członków. Corocznie organizuje około 100 imprez turystycznych, w których bierze udział 10-12 tys. osób.
W 2010r. był organizatorem VI Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej. W obecnym roku będzie obok Zlotu także organizatorem finału wojewódzkiego OMTTK.
Turyści z Prudnika serdecznie zapraszają Laureatów Konkursu na piękną Ziemię Prudnicką i gościnny Śląsk Opolski. 

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane