Poznajemy Ojcowiznę

Centralny Zlot Laureatów XIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” w Prudniku

Oddział PTTK Sudetów Wschodnich był w dniach 11-13 maja 2012r. organizatorem Centralnego Zlotu Laureatów XIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Tej rangi impreza młodzieżowa gościła po raz pierwszy na Śląsku Opolskim i Ziemi Prudnickiej.

Zlot dofinansowanie otrzymał nie tylko z Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, ale także w ramach projektów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski w Opolu oraz Starostwo Powiatowe w Prudniku. Wsparcia nie odmówiły i władze Gminy Prudnik „sponsorując” koszty noclegów w swoich schroniskach młodzieżowych. Opracowano precyzyjnie program krajoznawczy starając się pokazać miejsca na Ziemi Opolskiej atrakcyjne krajoznawczo (wymieniane w Kanonie Krajoznawczym), ale i mocno wpisane w dzieje Polski oraz odnotowane na kartach podręczników szkolnych, czyli Opole, Moszną, Głogówek, Górę św. Anny, Prudnik, Nysę i Brzeg. Z ciężkim sercem ze względów czasowych zrezygnowano z odwiedzin Paczkowa – „Polskiego Carcassonne” czy JuraParku w Krasiejowie. Być może za kilka lat podczas kolejnej edycji konkursu będzie możliwość pokazania dzieciom i młodzieży z całej Polski  i tych miejsc.

Uczniowie – laureaci konkursu i jednocześnie uczestnicy Zlotu zostali wyłonieni podczas posiedzenia Sądu Konkursowego 18 kwietnia 2012r. Wzięli w nim udział dwaj przedstawiciele Oddziału PTTK w Prudniku: Zygmunt Kinel i Franciszek Dendewicz. Po posiedzeniu jury do wszystkich laureatów, ich opiekunów oraz gości honorowych zostały wysłane zaproszenia, i większość potwierdziła swój udział w Zlocie. Do Prudnika w przeddzień zlotu dotarł Paweł Zań, który przywiózł dla laureatów ponad „pół tony” nagród książkowych.

Zlot rozpoczął się w piątek – 11 maja. Część uczestników przyjechała bezpośrednio do Prudnika, inni dotarli do Opola, gdzie na dworcu kolejowym czekali na nich przewodnicy z Opola oraz członkowie oddziału: Zygmunt Kinel, Roman Gwóźdź i Józef Hupka. Byli oni w kilku grupach przeprowadzani na lodowisko na Toropolu, gdzie w „chłodnym miejscu” z rąk Franciszka Dendewicza otrzymywali pamiątkowe plakietki, plan Zlotu oraz okolicznościowy biuletyn. Po, niestety z braku czasu i opóźnień pociągów, krótkich wycieczkach po Opolu, zwiedzeniu amfiteatru nastąpił odjazd uczestników do Mosznej. Tutaj wszystkich zachwycił „Opolski Disneyland” – zamek Tiele-Wincklerów oraz kwitnące azalie i rododendrony. Późnym popołudniem laureaci wraz z opiekunami dotarli na obiad do restauracji „Olimp”, a następnie zostali zakwaterowani w Schronisku Młodzieżowym w Prudniku oraz jego filii w Wieszczynie.

Piątkowy wieczór został zarezerwowany na podsumowanie konkursu. Odbyło się ono dzięki uprzejmości dyrektora Prudnickiego Ośrodka Kultury Ryszarda Grajka w pałacu Fränklów. Obiekt po remoncie był godnym miejscem na podsumowanie konkursu, co potwierdzali uczestnicy Zlotu. Na uroczystość przybyli liczni goście: wicedyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Lucjusz Bilik, który reprezentował Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebestę, burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych, Nadleśniczy Prudnika Stanisław Jurecki, dyrektor Schronisk Młodzieżowych w Prudniku i Wieszczynie Barbara Starzyk, członek honorowy PTTK Adolf Mikulec, Prezes ZG PTTK Lech Drożdżyński, wiceprezes ZG PTTK i jednocześnie przewodniczący Sądu Konkursowego Andrzej Gordon, wiceprezes ZG PTTK Henryk Miłoszewski, członek ZG PTTK i wiceprzewodniczący Mazowieckiego Forum Oddziałów Jarosław Dąbrowski, sekretarz Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK Aleksandra Staszak, Mieczysław Wojecki oraz członkowie jury: Elżbieta Matusiak-Gordon, Zygmunt Kinel, Franciszek Dendewicz, Paweł Zań.
Galę poprowadził dyrektor POK Ryszard Grajek oraz przewodniczący Sądu Konkursowego Andrzej Gordon. Wszyscy uczestnicy z skupieniu wysłuchali wystąpień Prezesa ZG PTTK Lecha Drożdżyńskiego, który mówił o potrzebie kształtowania wśród dzieci i młodzieży umiłowania ojczyzny, odkrywania i szanowania walorów krajoznawczych i historycznych Naszej Polskiej Ziemi. Podziękował opiekunom za zaangażowanie i pomoc uczniom przy przygotowywaniu prac. Z kolei Andrzej Gordon podsumował tegoroczny konkurs, krótko omówił najciekawsze prace oraz zasygnalizował uczestnikom, jakie tematy mogliby podejmować podczas jego kolejnej edycji. Podkreślił, że tegoroczna edycja konkursu odbyła się w ramach „Roku Szkoły z Pasją” i miło mu jest, że tak wielu jest pasjonatów, którzy chcą poznawać i opisywać dzieje swoich rodzin, zabytków, miast, wsi.
Zwieńczeniem uroczystości było odczytanie protokołu i poznanie oficjalnych wyników konkursu, czyli kto zdobył w poszczególnych kategoriach Grand Prix i miejsca 1-3 oraz otrzymał nagrody specjalne. Przy fanfarach i występach muzycznych członkiń Studia Piosenki działającego przy Prudnickim Ośrodku Kultury pod kierunkiem Janusza Matkowskiego, z rąk gości i członków Sądu Konkursowego laureaci, ich opiekunowie, otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Po raz pierwszy w historii konkursu Nagrodą im. Heleny Cieślak, wyróżniono w obecnej edycji wielokrotnych opiekunów: Stanisława Klimowicza z Chmielna, Iwonę Nabzdyk z Radomia oraz Marzenę Papis z Mariówki. Wszyscy uczestnicy, po wykonaniu pamiątkowej fotografii, zmęczeni, ale pełni wrażeń powrócili późnym wieczorem do schronisk.

W sobotni poranek wszystkich uczestników Zlotu zaskoczyła pogoda. Po upalnym piątku nastąpiła zimna i deszczowa sobota. Nie sprzyjała ona zwiedzaniu pod opieką Józefa Hupki i Franciszka Dendewicza do godzin popołudniowych Głogówka (po mieście, zamku Oppersdorffów, kościele Franciszkanów z Kaplicą Loretańską oraz kolegiacie św. Bartłomieja oprowadzał dyrektor Muzeum Regionalnego Aleksander Devoges-Cuber) i Góry św. Anny (sanktuarium św. Anny Samotrzeciej, Pomnik Czynu Powstańczego z amfiteatrem, Muzeum Powstań Śląskich). Dopiero po powrocie do Prudnika niebo rozjaśniło słońce i przy pięknej pogodzie zwiedzano Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie z Celą Prymasa Wyszyńskiego, Wieżę Woka (gdzie z gitarą powitał ich Grzegorz Kubiak), rynek, Muzeum Ziemi Prudnickiej, kościół św. Michała Archanioła i park z pomnikiem Diany.
W tym dniu wieczorem w związku z niesprzyjającą aurą zrezygnowano z organizacji turystycznego ogniska, a w zamian w Prudnickim Ośrodku Kultury dla laureatów przygotowano grilla. Młodzi turyści wzięli też udział w małym koncercie piosenek turystycznych z udziałem Ryszarda Grajka, Antoniego Węglorza oraz Zbigniewa Zagłoby-Zyglera. Gospodarz POK-u, Ryszard Grajek, oprowadził ich też po wszystkich jego zakamarkach, i przedstawił historię powstania i remontu. Opiekunowie laureatów z kolei zebrali się w Schronisku Młodzieżowym w Prudniku na spotkaniu z Burmistrzem Prudnika Franciszkiem Fejdychem, Prezesem Oddziału Józefem Michalczewskim oraz przedstawicielami Zarządu Głównego – wiceprezesem Henrykiem Miłoszewskim, sekretarzem Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK Aleksandrą Staszak. Spotkanie poprowadził Paweł Zań – pracownik Biura ZG PTTK odpowiedzialny za realizację konkursu. Omówiono propozycje zmian w regulaminie konkursu, ale i nie szczędzono pochwał dla władz samorządowych i organizatorów Zlotu za jego przygotowanie i przeprowadzenie.

Niedziela była ostatnim dniem Zlotu. Po śniadaniu wszyscy jego uczestnicy opuścili gościnne mury schronisk i udali się do Nysy, gdzie Kazimierz Staszków oprowadził ich po centrum Nysy – „Śląskiego Rzymu” (Piękna Studnia, Kościół św. Jakuba i Agnieszki, Dwór Biskupi, Plac Solny, Fontanna Trytona, Dom Wagi Miejskiej). Największe wrażenie jednak wywołał wśród uczestników wycieczki „Skarbiec św. Jakuba” mieszczący się w wieży przy kościele ze zgromadzonymi przez wieki skarbami katedry: relikwiarzami, kielichami, monstrancjami, lichtarzami, ampułkami, srebrnymi okuciami mszałów. Poznali sensacyjne historie ich uratowania oraz działania zmierzające do ich udostępniania dla zwiedzających. Część uczestników Zlotu z Nysy pojechała do Opola, natomiast liczna grupa drugim autokarem zawitała do Brzegu, gdzie zwiedziła Zamek Piastów Śląskich – „Śląski Wawel” oprowadzana przez Mariana Stachułę. Późnym popołudniem również zostali przewiezieni do Opola i szczęśliwie powrócili do domu. Mamy nadzieję, że wywieźli ze Śląska Opolskiego miłe wrażenia, jak chociażby Daria Alechno z Żar, która napisała na stronie „Młodzież PTTK”: „Niestety jak wszędzie, nie mogą być same pozytywne wspomnienia. Podczas Zlotu Laureatów w Prudniku znalazł się jeden bardzo, bardzo duży minus!!! ZLOT BYŁ ZA KRÓTKI!!! Trzy dni to stanowczo za mało i chyba każdy z uczestników to może potwierdzić. Poza tym wszystko było naprawdę bardzo dopracowane”.

Ogromne podziękowania za pomoc przy organizacji Zlotu składamy kol. Pawłowi Zań, dyrektorowi POK-u Ryszardowi Grajkowi i jego pracownikom (za wielką gościnność i umożliwienie organizacji podsumowania konkursu w siedzibie POK-u), wolontariuszom i kolegom z Oddziału PTTK Sudety Wschodnie: prezesowi Józefowi Michalczewskiemu, Jolancie Ostrowskiej – Michalczewskiej, Józefowi Hupce, Zygmuntowi Kinelowi, Wojciechowi Górze, Romanowi Gwóźdź, Aleksandrze Kaweckiej, Pawłowi Hoffmanowi, Antoniemu Węglarzowi, Zbigniewowi Zagłobie-Zygler, Elżbiecie Zagłobie-Zygler, Pawłowi Peruckiemu, Krystynie Załuskiej. Szczególne podziękowania należą Burmistrzowi Prudnika za wsparcie i wielką pomoc związaną z refundacją kosztów noclegów w schroniskach oraz ich dyrektor Barbarze Starzyk oraz jej pracownikom za gościnę i wszelką pomoc.

Franciszek Dendewicz
Oddział PTTK „Sudetów Wschodnich” w Prudniku

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane