XXV Jubileuszowy OMKK „Poznajemy Ojcowiznę”

Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK i Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku informują, że w dniach 25-27.05.2018 roku w Przeworsku odbędzie się Centralny Zlot Laureatów XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ”. Konkurs ten jest największym i najważniejszym przedsięwzięciem krajoznawczo-turystycznym w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce.

Rokrocznie w konkursie uczestniczy ponad 6000 dzieci i młodzieży z całej Polski. Poprzez eliminacje szkolne, miejskie, gminne, powiatowe i wojewódzkie zostaną wyłoni laureaci etapu centralnego ok. 150 osób (laureaci i opiekunowie), którzy w Przeworsku odbiorą nagrody, dyplomy, puchary oraz listy gratulacyjne. Centralny Zlot Laureatów XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ” ma służyć przede wszystkim promocji Powiatu Przeworskiego, konkursu i PTTK. Laureaci zapoznają się z piękną historią Powiatu Przeworskiego i Województwa Podkarpackiego. Będzie to niepowtarzalne wydarzenie, które długo pozostaną w pamięci młodych krajoznawców i ich opiekunów. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
 
Z turystycznym pozdrowieniem
 
Marian Dzimira 
Prezes Międzyszkolnego Oddziału PTTK 
w Przeworsku
 
Rada Programowa
ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK
 

polecane