Komunikat organizacyjny - Regulamin OMTTK PTTK 2009

I Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki

XXXVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK

Finał Centralny, Biłgoraj 11 – 14. czerwca 2009 roku

Organizatorem Finału Centralnego OMTTK PTTK, z upoważnienia Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, jest:

Oddział PTTK w Biłgoraju,któremu życzliwej pomocy i wsparcia udzielają :

- Ministerstwo Sportu i Turystyki

- Ministerstwo Edukacji Narodowej

- Zarząd Główny PTTK w Warszawie

- Urząd Marszałkowski w Lublinie

- Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

- Urząd Miasta Biłgoraj

- Urząd Gminy w Biłgoraju

- Urząd Gminy w Biszczy

- Nadleśnictwo Biłgoraj

- Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju

- ZSB i O w Biłgoraju

- ZSZ i O w Biłgoraju

- Oddział PTTK w Zamościu

 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM TURNIEJU NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ

 

 

R E G U L A M I N

Finału Centralnego XXXVII OMTTK PTTK

 

1. Finał turnieju odbędzie się w dniach 11–14. 06. 2009 r. w Biłgoraju zgodnie z podanym programem.

2. Uczestnikami turnieju są 3-osobowe drużyny wyłonione w eliminacjach wojewódzkich i rywalizujące w trzech grupach wiekowych:

szkoły podstawowe

szkoły gimnazjalne

szkoły ponadgimnazjalne

3. Baza imprezy została zlokalizowana w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju, ul. Polna 3. Uczestnicy turnieju, 3 osobowe drużyny plus opiekun, zostaną zakwaterowani w internatach trzech biłgorajskich szkół.

4. Koszty organizacji Finału Centralnego pokrywają organizatorzy. Koszt dojazdu do Biłgoraja i powrót pokrywają jednostki delegujące lub uczestnicy.

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać:

- aktualną legitymacje szkolną,

- ważną legitymacje PTTK (przy ocenie uprawnień PTTK),

- przybory do pisania i pracy na mapie (kątomierz linijka),

- odpowiedni strój do rozgrywania konkurencji w terenie,

- drużyna winna posiadać apteczkę, kompas lub busolę.

6. W ramach XXXVII Finału Centralnego OMTTK PTTK przeprowadzone zostaną następujące konkurencje:

a) test krajoznawczy 50 pytań,

b) test wiedzy turystycznej i topograficznej 25 pytań,

c) turystyczny marsz na orientację,

d) kolarski tor sprawnościowy,

- kolarski tor przeszkód,

- test ze znajomości przepisów ruchu drogowego,

e) samarytanka,

- test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny i ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy,

- praktyczna umiejętność udzielania pierwszej pomocy i korzystania z zawartości apteczki,

f) turystyczne ABC:

I. ocena odległości w terenie,

II. rzut do celu,

III. gra azymutowa w terenie,

IV. rozpoznawanie roślin i zwierząt,

V. atrakcje krajoznawcze Lubelszczyzny,

g) karta do kroniki (format A4 x 2strony),

h) ocena uprawnień, odznak krajoznawczych i turystycznych PTTK – rywalizacja indywidualna.

7. Wszystkie testy uczestnicy rozwiązują indywidualnie. Konkurencje sprawnościowe uczestnicy pokonują wspólnie, bądź na zasadzie sztafety. Karty do kroniki będą przyjmowane przed odprawą opiekunów w pierwszym dniu turnieju. Konkurencja samarytanka zostanie przeprowadzona przez instruktorów ratownictwa drogowego i pierwszej pomocy medycznej PZM zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji i zaleceniami KSRG 2005.

8. Drużyny mogą uczestniczyć w turnieju wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Opiekunowie winni posiadać podpisane oświadczenia o zaznajomieniu rodziców /prawnych opiekunów/ uczestników z regulaminem i zasadami przeprowadzania turnieju oraz oświadczenia o stanie zdrowia uczestników pozwalającym na wzięcie udziału w poszczególnych konkurencjach OMTTK. Opiekunów prosimy o zebranie numerów PESEL uczniów i własnego – potrzebne do celów ubezpieczeniowych.

9. We wszystkich konkurencjach uczestnicy startują samodzielnie. Jakakolwiek forma pomocy lub ingerencji w start podopiecznych ze strony opiekunów może stanowić podstawę niesklasyfikowania drużyny.

10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie regulamin OMTTK PTTK.

11. Podczas odbywania się testów i konkurencji turniejowych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, walki-toki, mini komputerów i innych podobnych urządzeń elektronicznych.

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów i powołanej przez nich Komisji Sędziowskiej.

 

 

ORGANIZATORZY

 

 

PROGRAM RAMOWY

XXXVII FINAŁU CENTRALNEGO OMTTK PTTK

Biłgoraj 11 -14. 06. 2009 r.

 

11.06.2009 r. (czwartek)

od godz. 13.00 czynne biuro turniejowe.

Przyjmowanie i rejestracja drużyn w internacie Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju, ul. Polna 3.

Przy rejestracji nastąpi przydział miejsc zakwaterowania:

a) w internacie Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju, ul. Polna 3,

b) w internacie Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, ul. Cegielniana 24,

c) w internacie Zespołu Szkół Zasadniczych i Ogólnokształcących, ul. Przemysłowa 23.

od 14.00-16.00 dla chętnych zwiedzanie Zagrody Sitarskiej w Biłgoraju.

17.00 otwarcie Turnieju: Biłgorajskie Centrum Kultury, ul. Kościuszki 16.

19.00-20.00 kolacja.

20.30 odprawa techniczna opiekunów - dostarczenie kart do kroniki i arkuszy ocen uprawnień, odznak turystycznych PTTK, losowanie numerów startowych.

 

12.06.2009 r. (piątek)

7.30-8.30 śniadanie.

8.30-19.30 wycieczka krajoznawcza dla opiekunów i gości.

9.00-14.00 konkurencje turniejowe – marsz na orientację, rowerowy tor przeszkód, samarytanka.

14.00-15.00 obiad.

15.00-18.00 konkurencje turniejowe – testy wiedzy krajoznawczej, topograficznej, ze znajomości przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa i higieny wycieczkowania, c.d. rowerowego toru przeszkód, samarytanka.

18.30-19.30 kolacja.

20.00 ognisko, prezentacja regionu z którego pochodzi drużyna (czas prezentacji do 5 min. na województwo).

 

13.06.2009 r. (sobota)

7.30-8.30 śniadanie.

8.30-22.00 wycieczka krajoznawcza dla opiekunów i gości.

9.00-13.00 konkurencje turniejowe – turystyczne ABC.

13.00-14.00 obiad.

14.00-19.00 wycieczka krajoznawcza dla uczestników i opiekunów.

20.00 uroczysta kolacja i ognisko dla wszystkich uczestników turnieju w miejscowości Króle nad Tanwią.

 

14.06.2009 r. (niedziela)

8.00-8.30 śniadanie.

10.00 uroczyste zakończenie turnieju – Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, ul. Polna 3

11.30-13.00 dla chętnych zwiedzanie Biłgoraja z przewodnikiem.

13.00-14.00 obiad.

14.00 opuszczenie internatów.

 

Program wycieczek

12.06.2009 r. (piątek)

8.30-15.00 - Biłgoraj – Szczebrzeszyn – Zamość – Krasnobród – Józefów – Biłgoraj – ok. 120 km.

16.00-19.00 - Biłgoraj – Tarnogród – Bukowina – Krzeszów – Biłgoraj ok. 100 km.

 

13.06.2009 r. (sobota)

8.30-13.30 - Biłgoraj – Frampol – Janów Lubelski – Porytowe Wzgórze – Momoty Górne – Biłgoraj ok. 90 km.

14.00-19.00 - Biłgoraj – Zwierzyniec – Roztoczański Park Narodowy – przejście piesze na Bukową Górę i stawy Echo – Józefów – Rezerwat „Czartowe Pole” – Osuchy – Łukowa – Chmielek – Biłgoraj (wycieczka dla opiekunów i młodzieży) – ok. 120 km.

 

Informacje dodatkowe

1. Dojazd do Biłgoraja:

- pociągiem relacji Gorzów Wielkopolski – Poznań – Wrocław – Opole – Katowice – Kraków – Dębica – Stalowa Wola – Biłgoraj. Przyjazd na godz. 21.18.

- autobusem PKS bezpośrednie połączenie z Łodzi, Krakowa, Warszawy, Rzeszowa, Przemyśla.

- busem z Lublina odjazd spod Dworca Kolejowego PKP (odjazdy busów co pół godziny).

 

2. Organizatorzy przydzielą dla każdej drużyny młodzieżowego przewodnika, który będzie łącznikiem pomiędzy uczestnikami a organizatorami.

 

3. Informacja dla osób pragnących skorzystać z Mszy Świętej

Parafie rzymsko-katolickie

parafia Chrystusa Króla (obok internatu ZSL) godz. 8.00, 10.00, 12.00, 17.00

parafia WNMP (obok UM i SP nr 1) 6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

parafia św. Jerzego 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00

parafia św. Marii Magdaleny 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

 

Parafia prawosławna p.w. św. Jerzego godz. 10.00

 

4. Telefony kontaktowe:

- telefon stacjonarny: 0-84 686 07 17 – Oddział PTTK w Biłgoraju (Szkoła Podstawowa nr 1 w Biłgoraju, ul. 3 Maja 3) czynny do dnia 10.06.2009.

- telefony komórkowe: 0-606 353 367, 0-501 642 726, czynne w czasie imprezy 11-14.06.2009.

 

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane