OMTTK PTTK

Podsumowanie i wyniki XXXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK, Gdańsk 2011

Finał Centralny XXXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK odbył się w Gdańsku w dniach 9-12 czerwca 2011 roku. Miejscem rozgrywania finału był teren Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji oraz Ośrodka Wypoczynkowego „Przy Wydmach”, głównym organizatorem był Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku na zlecenie Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w Warszawie.

Nad Finałem Centralnym Turnieju patronat honorowy objęli:

 • Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall,
 • Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk,
 • Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski,
 • Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz,
 • Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek,
 • Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz.

Organizatorami i partnerami Finału Centralnego byli:

 • Zarząd Główny PTTK,
 • Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku,
 • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,
 • Gdańska Wyższa Szkoła Administracji,
 • PZU,
 • Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku,
 • Wydawnictwo ExpressMap Polska Sp. z o.o.

Patronatem medialnym Finał Centralny Turniej objęli:

 • Dziennik Bałtycki,
 • Radio Plus,
 • portal Wrota Pomorza,
 • portal Poznaj3miasto.

Komendantem Turnieju była Danuta Sosnowska, Wicekomendantem – Elżbieta Świerk, Sędzią Głównym – Andrzej Szarmach, Sekretarzem – Iwona Gniewkowska, logistyką Turnieju – transportem, przewodnictwem, zakwaterowaniem, wydawaniem materiałów – zajmowała się Paulina Świerk, Skarbnikiem była Hanna Wielesiuk. Koordynatorem prac turniejowych ze strony Zarządu Głównego PTTK był Paweł Zań, specjalista ds. inicjatyw programowych.

Zespołami sędziowskimi kierowali:
1. Konkurs krajoznawczy - Alina Dempc,
2. Konkurs wiedzy turystycznej i topograficznej - Hanna Topolska,
3. Kolarski tor sprawnościowy - Bogdan Gwizdek, Małgorzata Gwizdek,
4. Samarytanka - Rafał Leśniewski, Roman Jałoza,
5. Marsz na Orientację - Jarosław Kabuła, Mariusz Albecki,
6. Turystyczne ABC:
a. pomiary w terenie - Sławomir Ostrowski, Sławomir Wrosz,
b. gra azymutowa - Adrian Pawlik,
c. rozpoznawanie roślin - Beata Musiatowicz,
d. gotowanie wody - Piotr Żywicki, Renata Opieka, Kamila Żywicka,
e. rzeźby z piasku - Anna Gołaszewska, Aleksandra Staszak, Elżbieta Świerk, Benedykt Wojcieszak,
7. Odznaki i uprawnienia - Paweł Zań,
8. Karta do kroniki - Robert Mazurek, Małgorzata Mazurek, Elżbieta Świerk.

W dniu 9 czerwca 2011 roku do Ośrodka Wypoczynkowego „Przy Wydmach” w Gdańsku Stogach na start zgłosiło się 48 drużyn 3-osobowych w trzech kategoriach wiekowych wraz z opiekunami. Nie stawiło się woj. warmińsko-mazurskie. Łącznie 192 osoby. W godzinach 9.00-16.00 odbywało się zwiedzanie Gdańska: Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew” w Spichlerzu „Błękitny Baranek” oraz zabytków Głównego Miasta oraz Starego Przedmieścia. Do dyspozycji młodzieży i ich opiekunów były 4 mikrobusy i 4 przewodników: Anna Wajda, Marlena Rolczyńska, Jarosław Żurawiński i Mariusz Lewy. Do godziny 16.30 sekretariat przyjmował uczestników i gości Turnieju, którzy otrzymali m. in. znaczki okolicznościowe, koszulki z logo Turnieju, identyfikatory, smycze oraz pełen pakiet materiałów promocyjnych i szkoleniowych.
O godzinie 17.00 w Auli Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji nastąpiło uroczyste otwarcie Turnieju. Sala była udekorowana banerem turniejowym, flagami PTTK oraz roll-upami patronów i mediów. Otwarciu Turnieju towarzyszyła wystawa Kolegi Edwina Nawrockiego pt. „Krajoznawstwo w środowisku młodzieżowym”. Uroczystość otwarcia prowadził Michał Jeszke, tegoroczny maturzysta, laureat ogólnopolskich turniejów i konkursów krajoznawczych PTTK.
Prezes Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku, Lech Zalewski, powitał gości:

 • reprezentującą Marszałka Województwa Pomorskiego Martę Chełkowską, Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Dyrektor Departamentu Turystyki Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego,
 • reprezentującego Prezydenta Miasta Gdańska Andrzeja Socika, Kierownika Referatu Turystyki Miasta Gdańska,
 • reprezentującą Gdańską Wyższą Szkołę Administracji, Prorektor Wioletę Mikołajczewską,
 • Honorowych Członków PTTK, Jadwigę Kuśmierek i Władysława Wojewódzkiego,
 • Stanisława Sikorę, Wiceprezesa ZG PTTK,
 • Henryka Miłoszewskiego, członka ZG PTTK,
 • Roberta Mazurka, Przewodniczącego Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK,
 • Ryszarda Kunce, Przewodniczącego Komisji Środowiskowej ZG PTTK.

Pozdrowienia i życzenia uczestnikom przekazali Marta Chełkowska, Andrzej Socik, Stanisław Sikora oraz Komendant Turnieju Danuta Sosnowska. Oficjalnego otwarcia dokonał Lech Zalewski. Na zakończenie odbył się występ Zespołu „Riwiera” z Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni. Po uroczystym otwarciu Turnieju wszyscy udali się na wspólną kolację. Po kolacji odbyła się odprawa techniczna wszystkich startujących drużyn tj. opiekun + kapitan drużyny. Rozpoczęło się losowanie numerów startowych w poszczególnych konkurencjach, jak również zbieranie „kart do kroniki” i książeczek uprawnień, wpisanych w „Karcie oceny odznak i uprawnień”.

W kolejnym dniu, 10 czerwca br., po śniadaniu młodzież udała się do sal na testy: krajoznawczy, wiedzy turystycznej i topograficznej, z przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa i higieny wycieczkowania, a po testach na: kolarski tor sprawnościowy, samarytankę zadania praktyczne oraz turystyczne ABC, w skład którego wchodziły następujące zadania: - pomiary w terenie, - gra azymutowa, - gotowanie wody w warunkach turystycznych, - rozpoznawanie roślin, - rzeźby z piasku. Młodzież zmagała się z tymi zadaniami z przerwą na obiad aż do kolacji. Najwięcej emocji, trudu i dyskusji wzbudziły dwie konkurencje Turystycznego ABC: rzeźby z piasku oraz gotowanie wody. W konkurencji rzeźby z piasku uczestnicy mieli za zadanie przedstawić wybraną przez siebie atrakcję krajoznawczą województwa pomorskiego przy pomocy piasku i innych materiałów naturalnych dostępnych na plaży w Gdańsku Stogach. Trzeba było tu się wykazać przede wszystkim inwencją i pomysłowością, co okazało się dosyć trudne. Uczestnicy budowali z piasku głównie dwa obiekty: zamek w Gniewie i Twierdzę Wisłoujście, ale były też: Żuraw, Dwór Artusa, Ratusz Głównomiejski w Gdańsku, zamki w Bytowie, Słupsku i Kwidzynie, ORP „Błyskawica”, a także płaskorzeźba Neptuna. Konkurencja gotowanie wody polegała na zbudowaniu kuchni polowej, czyli rozpaleniu ogniska i zagotowaniu wody. Uczestnicy mieli problemy przede wszystkim z podtrzymaniem ognia, ale mimo ograniczeń czasowych większość uczestników przeznaczyła na tę konkurencję tak dużo czasu, ile było trzeba, aby się udało.
W tym czasie opiekunowie wraz z przewodnikiem Jarosławem Żurawińskim udali się na wycieczkę krajoznawczą: katamaranem na Hel i dalej autokarem do Pucka (tu zwiedzanie miasta z przewodnikiem Ryszardem Miłoszem), potem obiad, dalej do Wejherowa (tu zwiedzanie z przewodnikiem Teresą Kowalską miasta i Kalwarii Wejherowskiej) i powrót na kolację do Ośrodka. Po kolacji, przy ognisku drużyny 3-osobowe uczestniczyły w konkursie na najlepszą prezentację własnego regionu. Ognisko prowadzili dwaj nasi młodzi turyści: Sławomir Wrosz i Michał Jeszke.

W kolejnym dniu, 11 czerwca br., po śniadaniu młodzież udała się na start na konkurencję turystyczne marsze na orientację. Kolorowe mapy i trasy były przygotowane w trzech kategoriach wiekowych, dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Opiekunowie zaś udali się na wycieczkę krajoznawczą z przewodnikiem Jarosławem Żurawińskim na Kaszuby, docelowo Szymbark z atrakcjami i obiadem, po drodze zwiedzając: Żukowo i Kartuzy, a w drodze powrotnej Gdynię Redłowo (Kępę Redłowską z Baterią Artylerii Stałej), następnie Twierdzę Wisłoujście i Gdańsk Westerplatte. Po obiedzie młodzież też udała się na zwiedzanie krajoznawcze pt. „Szlakiem Fortyfikacji Gdańska i Gdyni” na trasie: Gdańsk Twierdza Wisłoujście – Gdańsk Westerplatte – Gdynia Redłowo z przewodnikami: Rafałem Krause, Dariuszem Dębskim, Leną Wołowik i Mariuszem Lewym. Zwiedzanie trwało do kolacji. Po kolacji było wspólne ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek przy muzyce szantowej. Grał i śpiewał bard gdański Andrzej Starzec.

12 czerwca br., po całonocnej pracy wszystkich sędziów i organizatorów nastąpiła klasyfikacja wszystkich konkurencji drużynowych i indywidualnych. Uroczyste zakończenie Turnieju prowadzili dwaj młodzi turyści z humorem i swadą – Michał Jeszke i Sławomir Wrosz, co bardzo dobrze wpłynęło na atmosferę panującą w Auli Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji wśród młodych turystów. Na zakończenie przybyli goście: Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall i Prezes Zarządu Głównego PTTK, Lech Drożdżyński. Minister Edukacji Narodowej była obecna na Turnieju po raz pierwszy w jego historii. W swoim wystąpieniu Pani Minister deklarowała wsparcie dla inicjatyw PTTK w środowisku młodzieży szkolnej.

Wyniki Turnieju i ich omówienie przedstawił Sędzia Główny Andrzej Szarmach. Nagrody drużynowe i indywidualne wręczane były przez Panią Minister Katarzynę Hall i Prezesa ZG PTTK Lecha Drożdżyńskiego. W trakcie uroczystości wręczono dwa medale „Za Pomoc i Współpracę” oraz trzy dyplomy ZG PTTK. W całym turnieju uczestniczyła młodzież wraz z opiekunami, a także organizatorzy i goście, ogółem 262 osoby.

Drużynowa klasyfikacja generalna XXXIX OMTTK PTTK kształtuje się następująco:

Szkoły Podstawowe
I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku (woj. śląskie). Drużyna w składzie: Daniel Mołdrzyk, Szymon Pałka, Klaudia Wowra. Opiekun: Michał Wieczorek.
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju (woj. lubelskie). Drużyna w składzie: Jakub Gąsiorowski, Wojciech Kopacz, Karol Wojtak. Opiekun: Józef Osieł.
III miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach (woj. opolskie). Drużyna w składzie: Aleksandra Kaczmarek, Konrad Bukała, Filip Buchert. Opiekun: Ireneusz Klimecki.

Gimnazja
I miejsce: Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju (woj. lubelskie). Drużyna w składzie: Paulina Węgrzyn, Dominika Leszczyńska, Marcin Jamroz. Opiekun: Wiesław Świerczyński.
II miejsce: Gimnazjum nr 16 w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie). Drużyna w składzie: Hanna Siek, Jakub Oronowicz, Filip Łysakowski. Opiekun: Andrzej Lindner.
III miejsce: Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach (woj. śląskie). Drużyna w składzie: Adam Gruca, Michał Nowicki, Aleksandra Starzak. Opiekun: Paweł Mandryk.

Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie (woj. podkarpackie). Drużyna w składzie: Bartosz Mięsowicz, Grzegorz Mięsowicz, Wojciech Pawul. Opiekun: Krystyna Janocha.
II miejsce: TBPT PTTK „KON-TIKI” przy parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Trzcińsko-Zdroju (woj. zachodniopomorskie). Drużyna w składzie: Mariusz Bała, Michał Kwiecień, Dawid Wiśniewski. Opiekun: Róża Ryczańczyk.
III miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju (woj. lubelskie). Drużyna w składzie: Aleksandra Zabłotna, Gabriela Róg, Szymon Wołoszyn. Opiekun: Wiesław Świerczyński.

W poszczególnych konkurencjach najlepszymi uczestnikami okazali się:

Test krajoznawczy
Szkoły podstawowe – Szymon Pałka
Szkoły gimnazjalne – Paulina Węgrzyn
Szkoły ponadgimnazjalne – Michał Kwiecień

Test turystyczno-topograficzny
Szkoły podstawowe – Paulina Wojna
Szkoły gimnazjalne – Paulina Węgrzyn
Szkoły ponadgimnazjalne – Grzegorz Mięsowicz

Karta do kroniki
Szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy (woj. dolnośląskie)
Szkoły gimnazjalne – Gimnazjum nr 16 w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie)
Szkoły ponadgimnazjalne – IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu (woj. wielkopolskie)

Prezentacja regionów
Reprezentacja województwa małopolskiego: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Andrychowie, Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum w Targanicach, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie.

W trakcie uroczystości zakończenia Turnieju wręczono dwa medale „Za Pomoc i Współpracę” oraz trzy dyplomy ZG PTTK. W całym turnieju uczestniczyła młodzież wraz z opiekunami, a także organizatorzy i goście, ogółem 262 osoby.

Finał centralny jubileuszowego XL Turnieju odbędzie się w 2012 r. na terenie województwa dolnośląskiego.

Materiał zebrała i opracowała Elżbieta Świerk
Wicekomendant Turnieju

Pełne tabele wyników do pobrania:
Zapraszamy do galerii zdjęć z imprezy.

{joomplucat:12 limit=4}

 

Komentarz w tym Artykule
Musisz Zalogować się lub Zarejestrować aby wziąć udział w tej dyskusji.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane