OMTTK PTTK Rybnik 2016

Protokół Finału Centralnego XLIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK, Rybnik, 5 czerwca 2016 r.

Organizatorem przedsięwzięcia było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
Realizatorem bezpośrednim, z upoważnienia Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, był PTTK Oddział w Rybniku.
Przedsięwzięcie zostało realizowane ze środków własnych PTTK.

Partnerzy i sponsorzy

Życzliwej pomocy i wsparcia udzielili:

 • Starostwo Rybnickie
 • Urząd Miasta Rybnika
 • Śląska Organizacja Turystyczna
 • Subregion Zachodni Województwa Śląskiego

 

Patronaty

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli:

 • Minister Edukacji Narodowej

 • Minister Sportu i Turystyki

 • Marszałek Województwa Śląskiego

 • Starosta Powiatu Rybnickiego

 • Prezydent Miasta Rybnika

 • Prezes Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej

 • Subregion Zachodni Województwa Śląskiego

 

Patronat medialny

 • „Poznaj Swój Kraj”
 •    Gazeta Rybnicka
 •   Telewizja TVT www.telewizjatvt.pl
 • Portal www.rybnik.com.pl
 • Nowiny – tygodnik regionalny

 

Skład osobowy ekipy organizatorów

W gronie organizatorów znaleźli się członkowie i działacze PTTK Oddział w Rybniku:

 • Michał Wieczorek – komandor finału
 • Ewa Gatnar – autor testu wiedzy
 • Szymon Rojek – sędzia marszu na orientacje
 • Brygida Jasny
 • Barbara Jaruszewska
 • Tomasz Wieczorek
 • Krzysztof Kurasz – sędzia, weryfikacja odznak
 • Piotr Wąs
 • Zbigniew Jantoń – sędzia, weryfikacja odznak
 • Piotr Polak
 • Michał Wengerski – wycieczka szkoleniowa

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku:

 • Ewa Mańka – sędzia rowerowego toru przeszkód
 • Adam Adamczyk – sędzia naprawy roweru
 • Beata Szutka – sędzia samarytanki
 • Beata Ochal – sędzia konkurencji na ściance wspinaczkowej
 • Joanna Chadaj – obsługa informatyczna

Pozostałe osoby:

 • Marian Kurzyna – sędzia główny (członek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, Oddział PTTK w Biłgoraju)
 • Danuta Sosnowska – sędzia gry azymutowej (członek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku)
 • Paweł Zań – koordynator z ramienia Biura ZG PTTK (Oddział PTTK „Ursus” w Warszawie)
 • Natalia Deptuła – obsługa biura (Oddział PTTK Ziemi Średzkiej w Środzie Wielkopolskiej)

W poszczególnych konkurencjach, Finału Centralnego XLIV OMTTK PTTK, najlepszymi okazali się:

Test wiedzy

Wśród uczniów szkół podstawowych

 • Kajetan Ostrowski ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rzeszowie

Wśród uczniów szkół gimnazjalnych

 • Stanisław Dendewicz z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 • Błażej Maciocha z Koła Terenowego Oddziału PTTK w Biłgoraju „Aleksandrowiacy”

Konkurs posiadanych uprawnień i odznak turystycznych PTTK

Wśród uczniów szkół podstawowych

 • Konrad Jaskuła z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy

Wśród uczniów szkół gimnazjalnych

 • Jakub Kuźba z Gimnazjum nr 4 im Karola Wojtyły w Rumi

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 • Maciej Zygadło z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku

Turystyczny marsz na orientację

Wśród uczniów szkół podstawowych

 • Julia Konarzewska, Zuzanna Lipka, Oliwia Włodarczyk, drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Majakowskiego w Rumi

Wśród uczniów szkół gimnazjalnych ex aequo:

 • Weronika Julia Gura, Agnieszka Maciocha, Tomasz Maciocha, drużyna z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie
 • Remigiusz Kunasz, Kinga Miszczak, Maciej Staniszewski, drużyna z Zespołu Szkół Publicznych nr 2 – Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych
 • Aleksandra Bielecka, Jakub Kuźba, Zofia Melzer , drużyna z Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi
 • Łukasz Nowicki, Jan Byrczek, Jakub Hejdukiewicz, drużyna z Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 • Konrad Konopacki, Filip Kończak, Mateusz Duda, drużyna z Gimnazjum im. ks. kan. Mariana Maciejewskiego w Pniewach

Znajomość gwary śląskiej

Wśród uczniów szkół podstawowych ex aequo

 • Konrad Jaskuła, Natalia Józefiak, Piotr Kowalski, drużyna z Młodzieżowego Dom Kultury w Świdnicy
 • Rafał Frąc, Kajetan Ostrowski, Maksymilian Wilk, drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rzeszowie
 • Michał Bainczyk, Szczepan Utratny, Paweł Fligier, drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach

Wśród uczniów szkół gimnazjalnych ex aequo

 • Łukasz Nowicki, Jan Byrczek, Jakub Hejdukiewicz, drużyna z Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach
 • Weronika Julia Gura, Agnieszka Maciocha, Tomasz Maciocha, drużyna z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 • Dorota Chałańska, Tadeusz Banaszczyk, Łukasz Zdun, drużyna z Zespołu Szkół im. Księdza Stanisława Konarskiego w Skierniewicach

Klasyfikacja generalna Finału Centralnego XLIV OMTTK PTTK

Szkoły podstawowe

I miejsce
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju
drużyna w składzie: Julia Rębacz, Szymon Krzesiński, Konrad Deryło
opiekunowie Agnieszka Buła, Urszula Górniak

II miejsce
Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rzeszowie
drużyna w składzie: Rafał Frąc, Kajetan Ostrowski, Maksymilian Wilk
opiekun Monika Grędziak

III miejsce
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi
drużyna w składzie: Julia Konarzewska, Zuzanna Lipka, Oliwia Włodarczyk
opiekun Aleksandra Brunat

IV miejsce
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach
drużyna w składzie: Michał Bainczyk, Szczepan Utratny, Paweł Fligier
opiekunowie Agnieszka Jarnutowska, Beata Król

V miejsce
Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
drużyna w składzie: Konrad Jaskuła, Natalia Józefiak, Piotr Kowalski
opiekun Zbigniew Curyl

Gimnazja

I miejsce
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie
drużyna w składzie: Weronika Gura, Agnieszka Maciocha, Tomasz Maciocha
opiekun Tadeusz Maciocha

II miejsce
Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach
drużyna w składzie Łukasz Nowicki, Jan Byrczek, Jakub Hejdukiewicz
opiekun Joanna Karczak-Maślankiewicz

III miejsce
Zespół Szkół Publicznych nr 2 – Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych
drużyna w składzie: Remigiusz Kunasz, Kinga Miszczak, Maciej Staniszewski
opiekun Andrzej Rybski

IV miejsce
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku
drużyna w składzie: Julia Cieśla, Sandra Chojnacka, Stanisław Dendewicz
opiekun Halina Garczyńska

V miejsce
Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi
drużyna w składzie: Aleksandra Bielecka, Jakub Kuźba, Zofia Melzer
opiekun Kornelia Nowicka-Bielecka

Szkoły Ponadgimnazjalne

I miejsce
Międzyszkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „Tramp” w Bogatyni
drużyna w składzie: Amanda Kleinschmidt, Oskar Adamski, Michał Leński
opiekunowie Katarzyna Krawczenko, Aneta Dziurdź

II miejsce
SKKT „KAMZIK” przy Oddziale PTTK w Rybniku
drużyna w składzie: Szymon Pałka, Daniel Mołdrzyk, Piotr Skupień
opiekun Kamil Pałka

III miejsce
Liceum Ogólnokształcące nr XIII w Szczecinie
drużyna w składzie: Emilia Wiśnios, Jakub Kujawa, Franciszek Lenkiewicz
opiekun Andrzej Lindner

IV miejsce
Zespół Szkół im. Księdza Stanisława Konarskiego w Skierniewicach
drużyna w składzie: Dorota Chałańska, Tadeusz Banaszczyk, Łukasz Zdun
opiekunowie Dorota Klucznik, Katarzyna Nowakowska

V miejsce
Gimnazjum im. ks. kan. Mariana Maciejewskiego w Pniewach
drużyna w składzie: Konrad Konopacki, Filip Kończak, Mateusz Duda
opiekun Lucyna Węglarz

Pełne tabele wyników:Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane