XLV OMTTK PTTK Komunikat organizacyjny nr 1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza do udziału w kolejnej, już 45., edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego (OMTTK PTTK).

OMTTK PTTK to największe przedsięwzięcie z zakresu szkolnej turystyki edukacyjnej, organizowane przez PTTK, o charakterze cyklicznym, całorocznym, na terenie całego kraju. Co roku Turniej popularyzuje walory turystyczno-krajoznawcze innego województwa. W roku szkolnym 2016/17 będzie to województwo podkarpackie.

OMTTK PTTK jest najbardziej prestiżową imprezą turystyczną, adresowaną do dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce, organizowaną przez PTTK nieprzerwanie od 1972 roku. W Turnieju biorą udział trzyosobowe drużyny, będące reprezentacjami szkół, domów kultury, drużyn czy hufców harcerskich, w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. OMTTK PTTK to interdyscyplinarne pole zmagań młodzieży z całej Polski. Jego program zawiera teoretyczne elementy nauki: turystyki kwalifikowanej, krajoznawstwa i terenoznawstwa. W programie Turnieju znajdują się również konkurencje sprawnościowe: turystyczny marsz na orientację, kolarski tor sprawnościowy, samarytanka (sprawdzian umiejętności z zakresu pierwszej pomocy), Turystyczne ABC (praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście). Ciekawa formuła i wielopłaszczyznowość weryfikacji umiejętności oraz wiedzy zawodników Turnieju, czyni przygotowania do niego niezwykle solidnymi i pracochłonnymi, na poziomie ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Tak duże zaangażowanie uczestników powoduje znaczny wzrost kompetencji i wiedzy u nich, ale też tak rodzą się u młodych ludzi życiowe pasje i chęć pracy w ramach wolontariatu.

Z zawodników Turnieju po latach rekrutują się pracownicy agencji turystycznych, przewodnicy i piloci wycieczek, ludzie mocno zaangażowani w turystykę pojętą w szerokim znaczeniu. Od wielu lat obserwujemy duże korzyści płynące z realizacji naszego turystyczno-krajoznawczo-edukacyjnego przedsięwzięcia, które uczy lepszego poznania swojej „Małej Ojczyzny”, jej pokochania oraz służby swoim kapitałem osobowym.

Poszczególne eliminacje Turnieju, organizowane przez jednostki terenowe PTTK, a szczególnie Finał Centralny, skupiają na kilka dni w jednym miejscu najbardziej ambitnych, wszechstronnie uzdolnionych młodych pasjonatów turystyki oraz ich opiekunów – bardzo często wybitnych regionalistów i krajoznawców. Z racji formuły Turnieju szczególnie promowane jest województwo, w którym odbywa się Centralny Finał. W tym roku uczestnicy wszystkich eliminacji OMTTK PTTK, w sposób szczególny pogłębią wiedzę na temat województwa podkarpackiego, wszystkich jego turystycznych produktów oraz krajoznawczych i przyrodniczych walorów.

1)      Informacje organizacyjne

a)      XLV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK organizowany jest w roku szkolnym 2016/17 zgodnie z „Regulaminem OMTTK PTTK” zatwierdzonym przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 33/VIII/2014 z dnia 4 listopada 2014 r.
b) Informacje związane z OMTTK PTTK publikowane są na stronie http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk
c) Organizatorami poszczególnych etapów Turnieju są jednostki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
d) Organizatorem Finału Centralnego XLV OMTTK PTTK, z upoważnienia Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, jest Oddział Bieszczadzki PTTK w Ustrzykach Dolnych.
e) Finał Centralny XLV OMTTK PTTK odbędzie się w dniach 8-11 czerwca 2017 r. w Ustrzykach Dolnych (województwo podkarpackie).

2)      Konkurencje turniejowe
a) Konkurencje turniejowe określone są § 12 „Regulaminu OMTTK PTTK”.
b) W trakcie Finału Centralnego XLV OMTTK PTTK przeprowadzone zostaną następujące konkurencje:
i) Część teoretyczna
· test wiedzy obejmujący zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy
ii) Część praktyczna
(1)    turystyczny marsz na orientację
(2)    turystyczne ABC
· rozpoznawanie atrakcji turystycznych województwa podkarpackiego,
· piosenka turystyczna,
· gra azymutowa,
· planowanie wycieczki turystyki kwalifikowanej,
(3)    turystyczny rower (tor przeszkód)
(4)    samarytanka (znajomość zastosowania zawartości apteczki oraz zadania praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy)
(5)    ocena zdobytych odznak turystycznych PTTK (indywidualnie: konkurs posiadanych uprawnień i odznak turystycznych PTTK).

3) Polecana literatura
Przy konstruowaniu powyższych konkurencji organizatorzy będą korzystać   niżej wymienionych źródeł wiedzy:
a)      wiedza z zakresu krajoznawstwa

 • Kanon Krajoznawczy Polski, Łęcki W. red., Warszawa 2005, wyd. II poprawione i uzupełnione lub www.kanon.pttk.pl
 • Polska – podróże z historią – przewodnik turystyczny. Wydawnictwo Carta Blanca,
 • Magda i Mirek Osip-Pokrywkowie. Podkarpackie od Kotliny Sandomierskiej po Bieszczady – przewodnik. Podkarpacka Organizacja Turystyczna. Rzeszów 2014,
 • Szlak Architektury Drewnianej – Podkarpackie. (red.) Jan Sołek, Podkarpacka Organizacja Turystyczna. Rzeszów 2012,
 • Bieszczady – przewodnik dla prawdziwego turysty. Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków 2016,
 • Poznaj swój kraj, numery z 2016 r.
 • Województwo Podkarpackie – mapa administracyjno-turystyczna, Wydawnictwo BiK,

b)      wiedza turystyczna i topograficzna

 • Dymarski J., AB imprez na orientację, Warszawa 2000
 • Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty, Śledzińska J. red., Wielocha A., Warszawa 2011,
 • Wspólne wędrowanie. Poradnik organizatora turystyki aktywnej, Śledzińska J. red., Wielocha A., Warszawa 2015,
 • Kazanecki A., Terenoznawstwo dla harcerzy, Warszawa 1977
 • Krajoznawstwo i turystyka w szkole, Gordon A. red., Warszawa 2003
 • www.survival.strefa.pl (w zakresie działu „Orientacje w terenie”)

c)       wiedza z zakresu przepisów ruchu drogowego

 • Kodeks ruchu drogowego w zakresie ruchu pieszego, rowerzysty i motorowerzysty

d)      wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 • Wytyczne 2010 resuscytacji krążeniowo-oddechowej ERC, Kraków 2010, strona internetowa www.prc.krakow.pl
 • Encyklopedia pierwszej pomocy, wyd. Bellona, 2010
 • Buchfelder M., Podręcznik pierwszej pomocy, Warszawa 2011

e)      turystyczne ABC

 • Województwo Podkarpackie – mapa administracyjno-turystyczna, Wydawnictwo BiK,
 • Bieszczady – mapa turystyczna, Wydawnictwo Compass Kraków,
 • Beskid Niski – mapa turystyczna, Wydawnictwo Compass Kraków,
 • Pogórze Przemyskie, Góry Sanocko-Turczańskie – mapa turystyczna, Wydawnictwo Compass Kraków,

4)      Niniejszy komunikat został opublikowany dnia 15.10.2016 r.

 

polecane