Wyniki losowania zespołów uzupełniających ewentualne wolne miejsca w Finale Centralnym OMTTK

Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, na podstawie §11 ust. 1 pkt 2 Regulaminu OMTTK PTTT, dokonała losowania województw, które będą miały prawo wystawić do Finału Centralnego OMTTK zespoły z drugich miejsc w eliminacjach wojewódzkich w przypadku braku zgłoszeń ze wszystkich województw w danej kategorii.

W wyniku losowania ustalono następującą kolejność:

a) Szkoły Podstawowe:
1. woj. podkarpackie
2. woj. lubelskie
3. woj. wielkopolskie

b) Gimnazja:
1. woj. lubelskie
2. woj. pomorskie
3. woj. podkarpackie

c) Szkoły Ponadgimnazjalne:
1. woj. mazowieckie
2. woj. pomorskie
3. woj. wielkopolskie

Informacja o uzupełnieniu składu Finału Centralnego zespołami z drugich miejsc zostanie przesłana do zainteresowanych województw niezwłocznie po otrzymaniu protokołów ze wszystkich eliminacji wojewódzkich.

polecane