XLVIII OMTTK Komunikat organizacyjny nr 3

Z powodu sytuacji pandemicznej Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolne ZG PTTK, w porozumieniu z Zarządem Głównym PTTK, informuje że w roku szkolnym 2020/2021 nie będzie zorganizowany Finał Centralny Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego.

Mamy nadzieję, że w roku szkolnym 2021/2022 sytuacja będzie już z pewnością korzystniejsza.
 
Z życzeniami zdrowia
Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK

polecane