Ocalmy od zapomnienia historię OMTTK PTTK

Ideą projektu jest zebranie i utrwalenie historii Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. 
Do udziału w projekcie zapraszamy: uczestników, opiekunów i organizatorów wszystkich szczebli konkursu.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Krajoznawczej, bo tak przez pierwsze lata jego organizacji brzmiała nazwa konkursu, obchodzi w 2012 roku swoje 40 lecie. Rocznica ta jest na tyle poważną by zastanowić się nad historią OMTTK, nad osiągnięciami oraz wkładem Turnieju w wychowanie wielu pokoleń turystycznej młodzieży.

Idea organizacji Turnieju narodziła się w Komisji Młodzieżowej w 1972 r. wtedy też uchwalono pierwszy regulamin Turnieju, w 1973 zorganizowano pierwszy finał centralny Turnieju.

Korzenie imprezy sięgają głębiej niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Turniej PTTK był niejako kontynuacją turniejów organizowanych przez Miesięcznik "Poznaj Swój Kraj" w latach 1958-1972 r. (poszerzonych o część praktyczną) oraz olimpiady krajoznawczej organizowanej od 1970 r. na Dolnym Śląsku przez tamtejszych działaczy PTTK.

Przez wiele edycji zmieniały się regulaminy, zmieniali się ludzie. Tym co pozostało niezmienne są idee jakie Turniej promuje, związane są one z:
- poznawaniem ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości
- aktywnym, nie tylko ruchowo, ale i intelektualnie spędzaniem wolnego czasu
- poznawaniem kultury wycieczkowania
- pracą badawczą, związaną z poznawaniem nowych regionów i zabytków, wyszukiwaniem materiałów, map itd.
- wymianą doświadczeń pomiędzy uczniami różnych szkół, budowaniem więzi koleżeńskich, zawiązane podczas jego trwania przyjaźnie często trwają do dziś.

Nie było by 40 edycji Turnieju gdyby nie ludzie o bardzo gorących turystycznie i krajoznawczo sercach, którzy tą imprezę rokrocznie organizują. W związku z 40 edycją rozpoczęto realizację projektu "Ocalmy od zapomnienia historię OMTTK PTTK".


Cele główne:
1. Opracowanie szczegółowego wykazu miejsc organizacji finałów centralnych, lista (łącznie z poglądową mapką) opublikowana została na stronie www.mlodziez.pttk.pl w czerwcu 2011 r.
2. Przygotowanie opisów finałów centralnych, zawierających podstawowe informacje o finałach, materiał zostanie opublikowany na stronie www.mlodziez.pttk.pl, w miarę możliwości ukaże się drukiem.
3. Przygotowanie wykazu zwycięzców finałów centralnych poszczególnych edycji Turnieju (miejsca 1-6) oraz wykaz drużyn biorących udział w finale centralnym – w miarę możliwości. Materiał opublikowany zostanie na stronie www.mlodziez.pttk.pl, w miarę możliwości wydany drukiem.
4. Zebranie wszystkich regulaminów OMTTK obowiązujących od 1973 r., publikacja na stronie www.mlodziez.pttk.pl
5. Opracowanie galerii pamiątek związanych z OMTTK (fotografie, plakietki i inne materiały) materiały umieszczone zostaną na stronie www.mlodziez.pttk.pl oraz zilustrują ewentualną publikację drukowaną.
6. Współpraca z młodzieżą i opiekunami/organizatorami w sprawie przygotowania artykułów dotyczących historii ich startów/organizacji Turnieju.
7. Pobudzanie środowisk lokalnych do opracowania historii Turniejów na szczeblach: miejskim, powiatowym, wojewódzkim i in. oraz biogramów osób związanych z Turniejem. Materiały te zbierane będą w latach 2012 - 2019, przesłane opracowania zostaną opublikowane na stronie www.mlodziez.pttk.pl, w miarę możliwości poczynione zostaną kroki w kierunku przygotowania i wydruku opracowania dotyczącego organizacji Turnieju w różnych regionach Polski.

Turnieje to nie tylko eliminacje i finały to także ludzie dzięki którym co roku młodzież bierze udział w tej przygodzie. Biogramy organizatorów, nauczycieli-opiekunów a także uczestników Turnieju zbierane będą aby w pełni pokazać jego historię. Zachęcamy do przesyłania materiałów dotyczących ludzi zasłużonych dla organizacji Turnieju w regionach, szkołach, województwach.

Przygotowano wytyczne mające pomóc w przygotowaniu biogramów i opisów sylwetek oraz historii na szczeblach szkolnym, powiatowym, wojewódzkim:


Wytyczne związane ze zbieraniem materiałów:
• Uczestnicy Turnieju, byli i obecni
- Czego nauczył Cię konkurs?
- Co w nim najbardziej lubiłeś?
- Czy zawarłeś jakieś trwałe przyjaźnie?
- Co dzięki niemu osiągnąłeś (najwyższa lokata, ilość edycji, coś innego).
- Konkurs za twoich czasów, a dziś. Jak się zmieniły warunki uczestnictwa?
- Czy i jak dziś wykorzystujesz umiejętności, jakie zdobyłeś w trakcie Turniejowych zmagań?
- Co poradził byś innym młodszym kolegom zaczynającym startować w OMTTK?

• Opiekunowie
- Czym wg Ciebie jest/był Konkurs.
- Konkurs kiedyś i dziś. Jak zmienił się Turniej - oczami opiekunów.
- Wychowawcza rola OMTTK.
- Jak Turniej wpływa na wychowanków?
- Przygotowania, na co kładziony jest największy nacisk, jak wyglądają?

• Historia OMTTK na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, szkolnym
- wskazane by opis zawierał spis miejsc w jakich odbyły się poszczególne eliminacje w kolejnych edycjach wraz z organizatorami.
- krótki opis dotyczący organizacji eliminacji, programu krajoznawczego, nagród itp.
- spis drużyn biorących udział wraz z zajętymi miejscami lub 6 pierwszych nagrodzonych drużyn.
- zdjęcia, grafiki emblematów, plakietki, odznaki związane z eliminacjami wzbogacą znacząco materiał.
 

APEL

Obok sylwetek oraz opisów poszczególnych wydarzeń, Turniej to także pamiątki w postaci zdjęć, plakietek itp. W Świeradowie Zdroju gdzie odbędzie się 40 finał centralny OMTTK. Planowana jest także wystawa poświęcona właśnie temu jubileuszowi. W związku z nią apelujemy do wszystkich uczestników, opiekunów, organizatorów posiadających pamiątki związane z Turniejem o ich wypożyczenie. Pamiątki wezmą udział w wystawie a dodatkowo zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna, która zasili galerię OMTTK. Galeria dostępna będzie dla wszystkich na stronie www.mlodziez.pttk.pl, pierwsze pamiątki opublikowane zostaną już wkrótce.

Materiały w postaci opracowań nadsyłać można na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , lub pocztą tradycyjną na adres Biura ZG PTTK

Pamiątki, fotografie wraz z opisem co przedstawiają, kto się na nich znajduje można przekazywać do Biura ZG PTTK pokój 13 Paweł Zań, lub przesyłać pocztą na adres Biura ZG PTTK, z dopiskiem Paweł Zań 40 lat OMTTK.

Przesłane materiały zostaną umieszczone na stronie www.mlodziez.pttk.pl i wykorzystane w ewentualnej publikacji drukowanej z zachowaniem praw autorskich. Zdjęcia i grafiki zostaną podpisane według załączonych przez autora opisów.
Nie przewiduje się gratyfikacji finansowych za pomoc przy opracowaniu materiałów związanych z Jubileuszem OMTTK PTTK.

*Materiał przesłany do redakcji Gościńca

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane