Poznajemy Ojcowiznę

Protokół XVIII edycji "Poznajemy Ojcowiznę"

Protokół oceny prac, nadesłanych na etap centralny

XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego

,,POZNAJEMY OJCOWIZNĘ”

podsumowanego w dniu 8 kwietnia 2011 roku w Warszawie

 

W tegorocznej edycji, spośród prac nadesłanych na finał centralny konkursu, do oceny jury dopuściło 103 prace. Kilka województw zgłosiło ponad regulaminową ilość prac. W tym przypadku jury przyjęło do oceny prace uwidocznione w protokołach wojewódzkich na pierwszym miejscu przy klasyfikacji ex quo. Łącznie oceniono 103 prace, z tego 24 prace ze szkół podstawowych, 26 prac z gimnazjów, 22 prace ze szkół ponadgimnazjalnych, 23 prace multimedialne oraz 8 prac w kategorii „Za wytrwałość”. Obrady sądu konkursowego odbywały się w siedzibie Centralnej Biblioteki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie.

Przyjmujemy, że w konkursie w tegorocznej edycji wzięło udział około 2000 osób. Tylko w eliminacjach wojewódzkich (według informacji zawartych w protokołach nadesłanych z poszczególnych eliminacji) w całym kraju uczestniczyło około 900 osób, będących autorami ponad 560 opracowań konkursowych.


Sąd konkursowy szczebla ogólnopolskiego obradował w składzie:

Przewodniczący

Andrzej Gordon, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PTTK,

Sekretarz

Paweł Zań, gł. specjalista ds. inicjatyw programowych Zarządu Głównego PTTK, Oddział PTTK w Biłgoraju,

Członkowie Sądu Konkursowego:

Marian Dzimira, nauczyciel, członek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, Prezes Międzyszkolnego Oddziału PTTK w Przeworsku,

Maria Janowicz, kierownik Centralnej Biblioteki PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie,

Marian Kurzyna, członek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, Prezes Oddziału PTTK w Biłgoraju,

Weronika Lendzion, laureatka Grand Prix w jednej z poprzednich edycji konkursu,

Elżbieta Matusiak-Gordon, sekretarz redakcji kwartalnika „Gościniec PTTK”,

Robert Mazurek, nauczyciel, przewodniczący Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK, Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim,

Piotr Niewiadomski, student, członek ZG PTTK, Oddział PTTK w Zduńskiej Woli,

Ludwik Olejniczak, laureat Grand Prix w jednej z poprzednich edycji konkursu,

Janusz Sapa, redaktor naczelny „Poznaj swój kraj”.

Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami sąd konkursowy postanowił, że nagrody w XVIII Finale Centralnym, Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, otrzymują:

 

W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Grand Prix szkół podstawowych otrzymuje:

Iwona Weronika Piorun ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku (woj. podkarpackie) za pracę:

„Historia mojego kościoła”,

przygotowaną pod opieką Pana Włodzimierza Gązwy.

 

W kategorii prac indywidualnych

Równorzędne I nagrody otrzymują:

Krystian Świerczyński ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju (woj. lubelskie) za pracę:

„Od ziarenka do płócienka, czyli jak to ze lnem bywało”,

przygotowaną pod opieką Pani Joanny Adamowicz i Pani Anny Tworek.

 

Karolina Bartosz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach (woj. lubuskie) za pracę:

„Różyczki w popiele – historia jednego miasta – opowieści zebrane”,

przygotowaną pod opieką Pani Magdaleny Roszak i Pani Wioletty Kołodziejczyk.

 

II nagrodę otrzymuje:

Karolina Walczak ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Suskiego w Jasieńcu (woj. mazowieckie) za pracę:

„Opowiadanie o mojej rodzinie”,

przygotowaną pod opieką Pani Wiesławy Rusin.

 

W kategorii prac zbiorowych

I nagrodę otrzymują:

Natalia Adamczyk i Julia Pietrzak ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Suskiego w Jasieńcu (woj. mazowieckie) za pracę:

„Z wizytą u Mistrza w Petrykozach”,

przygotowaną pod opieką Pani Wiesławy Rusin.

 

Równorzędne II nagrody otrzymują:

Julia Porczyńska i Dominika Milewska ze Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II we Wrocławiu (woj. dolnośląskie) za pracę:

„Leśnickie Pomniki Pamiątki Wydarzeń Dawnych i Niedawnych”,

przygotowaną pod opieką Pani Iwony Roman-Maciejewskiej i Pana Piotra Staniów.

 

Wiktoria Caper i Kacper Caper ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach (woj. lubuskie) za pracę:

„Nasza rodzinna pasja”,

przygotowaną pod opieką Pani Anny Caper, Pani Anity Krzyżaniak i Pani Ewy Bylczyńskiej.

 

Wojciech Zachwieja i Adrian Weselak ze Szkoły Podstawowej w Szybowicach (woj. opolskie) za pracę:

„Nasza wieś Szybowice”,

przygotowaną pod opieką Pana Franciszka Dendewicza.

 

Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty” ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach (woj. śląskie) za pracę:

„W zagłębiowskiej izbie”,

przygotowaną pod opieką Pani Anny Łebzuch.

 

W KATEGORII GIMNAZJÓW

Grand Prix gimnazjów otrzymuje:

Wojciech Kabat z Gimnazjum w Otfinowie (woj. małopolskie) za pracę:

„Wielki człowiek z sąsiedztwa”,

przygotowaną pod opieką Pani Jadwigi Dziubli.

 

W kategorii prac indywidualnych

I nagrodę otrzymuje:

Marcin Magacz z Gimnazjum im. Św. Jana de La Salle w Częstochowie (woj. śląskie) za pracę:

„Biskup Antoni Długosz”,

przygotowaną pod opieką Pani Agnieszki Rosikoń.

 

Równorzędne II nagrody otrzymują:

Natalia Nietreba z Gimnazjum nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida we Wrocławiu (woj. dolnośląskie) za pracę:

„Wrocławscy Żydzi”,

przygotowaną pod opieką Pani Renaty Pysiewicz-Jędrusik i Pana Andrzeja Słoki.

 

Monika Karbowiak z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sokolnikach (woj. łódzkie) za pracę:

„Kapliczki mojej okolicy”,

przygotowaną pod opieką Pani Marzeny Ogorzelskiej.

 

W kategorii prac zbiorowych

Równorzędne I nagrody otrzymują:

Magdalena Gierszewska, Adrianna Ziółkowska, Krystian Bagnecki i Mateusz Szulist z Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi (woj. pomorskie) za pracę:

„Śladami Janta-Połczyńskich”,

przygotowaną pod opieką Pani Danuty Sosnowskiej.

 

Magdalena Bocian, Paulina Gryczan i Kamil Szanter z Gimnazjum nr 18 im. Noblistów Polskich w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie) za pracę:

„Szczecin dla wszystkich. Przewodnik po naszym mieście przystosowany dla osób niepełnosprawnych”,

przygotowaną pod opieką Pani Magdaleny Łysakowskiej i Pani Marty Tyrakowskiej.

 

Równorzędne II nagrody otrzymują:

Sławomir Lis i Michał Wójcik z Gimnazjum Katolickiego przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu (woj. łódzkie) za pracę:

„Ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju”,

przygotowaną pod opieką Pani Barbary Plichty.

 

Sylwia Umerle, Łucja Przanowska i Martyna Kuleta z Prywatnego Gimnazjum im. Św. Królowej Jadwigi w Mariówce (woj. mazowieckie) za pracę:

„Historia jednego zabytku - o kościele w Smogorzowie”,

przygotowaną pod opieką Pani Marzeny Papis.

 

W kategorii prac zbiorowych wyróżnienie otrzymują:

Weronika Malec i Adam Malec z Gimnazjum w Bukowej (woj. lubelskie) za pracę:

„Jak to dawniej bywało… czyli wesele w Bukowej”,

przygotowaną pod opieką Pani Beaty Wnuk.

W KATEGORII SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Grand Prix szkół ponadgimnazjalnych otrzymuje:

Joanna Prażuch z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie (woj. małopolskie) za pracę „Z kufra ciotki Jadwigi”, przygotowaną pod opieką Pani Rozalii Bartosik.

W kategorii prac indywidualnych

I nagrodę otrzymuje:

Daniel Górski z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu (woj. łódzkie) za pracę:

„Kamień w architekturze Wielunia”,

przygotowaną pod opieką Pana Pawła Packiego.

 

Równorzędne II nagrody otrzymują:

Magdalena Zięzio z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku (woj. podkarpackie) za pracę:

„Wiernie i wytrwale”,

przygotowaną pod opieką Pani Marii Głąb.

 

Marlena Biesiada z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrowcu Świętokrzyskim (woj. świętokrzyskie) za pracę:

„Góra Witosławska – miejsce mocy”,

przygotowaną pod opieką Pana Grzegorza Ciździela.

 

W kategorii prac zbiorowych

I nagrodę otrzymują:

Dominik Kruszyński i Krystian Lipiński z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Bosko w Rumi (woj. pomorskie) za pracę:

„Kolibki. Miejsce, gdzie przeszłość spotkała się z teraźniejszością”,

przygotowaną pod opieką Pani Hanny Topolskiej.

 

II nagrodę otrzymują:

Kamila Cieślak, Dominika Żyra, Aleksandra Nems i Michał Sowa z V Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Radomiu (woj. mazowieckie) za pracę:

„Projekt dotyczący życia i twórczości Jehoszuy Perlego oraz jego związków z Radomiem”,

przygotowaną pod opieką Pani Moniki Kamińskiej.

W KATEGORII PRAC MULTIMEDIALNYCH

Równorzędne I nagrody otrzymują:

Bartłomiej Tomczyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu (woj. łódzkie) za pracę:

„Śladami ofiar sowieckich mordów – gmina Lututów”,

przygotowaną pod opieką Pana Pawła Packiego.

 

Justyna Bieroza, Anna Kubajewska, Ewelina Daria Dobosz i Gabriela Daria Roszczenko z Zespołu Szkół im. Ziemi Orlańskiej w Orli (woj. podlaskie) za pracę:

„Spacerkiem po Orli”,

przygotowaną pod opieką Pani Mirosławy Romaniuk i Pani Anny Borszczewskiej.

 

Damroka Klimowicz ze Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chmielnie (woj. pomorskie) za pracę:

„Kaszuby dla Europy”,

przygotowaną pod opieką Pana Stanisława Klimowicza.

 

W KATEGORII „ZA WYTRWAŁOŚĆ”

Nagrody otrzymują:

Aleksandra Kowalska z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ciechocinku (woj. kujawsko-pomorskie) za pracę:

„Ciechocińska Warzelnia Soli – zabytek technologiczny”,

przygotowaną pod opieką Pana Macieja Marjańskiego.

 

Dominika Samulak, Izabela Kupczak, Eliza Chorębała, Jakub Saniak i Mateusz Kowal ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju (woj. lubelskie) za pracę :

„Od drzewa do chaty, czyli o tym jak dawniej budowano”,

przygotowaną pod opieką Pana Piotra Kiełbasy.

 

Agnieszka Baran z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie (woj. małopolskie) za pracę:

„Tarnów w objęciach nocy”,

przygotowaną pod opieką Pani Rozalii Bartosik.

 

Jakub Falkiewicz z Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu (woj. mazowieckie) za pracę:

„Za jeden uśmiech, czyli 15 wspólnych lat w diakonii”,

przygotowaną pod opieką Pani Iwony Nabzdyk.

 

Karolina Gilecka, Karolina Wikiera z Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku (woj. podkarpackie) za pracę:

„Śmierć za miłość”,

przygotowaną pod opieką Pani Marii Kruszelnickiej.NAGRODY SPECJALNE

Nagrodę redakcji „Poznaj swój kraj” otrzymują:

Marcin Wachowiak ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie (woj. wielkopolskie) za pracę:

„Zachować w pamięci. Dzień 20 października 1939 roku w pamięci potomnych”,

przygotowaną pod opieką Pana Bartosza Żeleźnego i Pana Zdzisława Żeleźnego.

 

Iga Świercz z Gimnazjum w Kunowie (woj. świętokrzyskie) za pracę:

„Pacyfikacja Boru Kunowskiego oczami ocalałych”,

przygotowaną pod opieką Pani Małgorzaty Kowalskiej.

 

Bartłomiej Balawender, Katarzyna Balawender, Barbara Nosek i Patrycja Pieniążek z Zespołu Szkół im. Św. Antoniego w Urzejowicach (woj. podkarpackie) za pracę:

„Ocalić od zapomnienia”,

przygotowaną pod opieką Pani Małgorzaty Kozak.Nagrodę im. Łukasza Wojeckiego, ufundowaną przez Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK otrzymuje:

Oskar Czapliński z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Bosko w Rumi (woj. pomorskie) za pracę:

„Kraczewice – Ziemia Obiecana”,

przygotowaną pod opieką Pani Hanny Topolskiej.

Warszawa, 8 kwietnia 2011 r.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane