Poznaj swoją Ojcowiznę

Wraz z nowym rokiem szkolnym rusza XXIII edycja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Na odkrycie czekają kolejne pasjonujące historie małych miejscowości, zapomniane wydarzenia i zagadki przeszłości, cisi bohaterowie i urokliwe zakątki Ojczystej Ziemi. To dla tych chwil spędzonych na poszukiwaniach ludzi, miejsc i faktów naprawdę warto wziąć udział w Konkursie.
Tegoroczna edycja Konkursu uzyskała patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.
Patronem medialnym Konkursu jest czasopismo „Poznaj Swój Kraj”.

Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Do wyboru są dwie formy przygotowania pracy. Pierwsza to opracowanie pisemne. Oddzielnie oceniane są prace przygotowywane indywidualnie i zespołowo, przy czym zespoły mogą być maksymalnie czteroosobowe. Drugą formą są prace multimedialne, czyli prezentacje, filmy, witryny internetowe. W tej kategorii nie ma podziału na opracowania indywidualne i zespołowe.

Prace powinny nawiązywać do tytułu Konkursu, czyli w różny sposób odkrywać Małe Ojczyzny. Tematyka może obejmować historię miejscowości, jej położenie, krajobraz i stan środowiska, tradycje i zwyczaje, obiekty zabytkowe i miejsca pamięci. Prace mogą przedstawiać ludzi zasłużonych dla miejscowości, regionu i kraju. Warto odkryć ciekawe ścieżki krajoznawczo-turystyczne, historię szkoły, tradycje SKKT PTTK. Można przedstawić losy swoich bliskich i rodaków poza granicami kraju, dzieje rodziny, nawiązać do aktualnych wydarzeń, rocznic i jubileuszy. Dobra praca powinna być opowieścią, a nie tylko przedstawieniem i opisaniem faktów. Nawet bogato udokumentowany temat nie będzie interesujący, jeśli autor nie zawrze własnej oceny, nie odda emocji, które towarzyszyły powstawaniu pracy. Warto zadbać o poprawność językową i estetykę opracowania. Dobrze widziane są zdjęcia, dokumenty, mapy i własne ilustracje, które uzupełniają treść. Do pracy powinno zostać dołączone zestawienie źródeł, z których autorzy czerpali informacje. Koniecznie trzeba pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich, w przypadku korzystania z fotografii i materiałów wykonanych przez innych autorów.

W tegorocznej edycji Konkursu poszczególne etapy odbędą się w następujących terminach:
do 1 XII 2015 r. – zgłaszanie prac na etap szkolny
do 15 I 2016 r. – zgłaszanie prac na etap powiatowy (oddziałowy)
do 1 III 2016 r. – zgłaszanie prac na etap wojewódzki. 
Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniach 13-15 maja 2016 r. w Kozienicach. W czasie Centralnego Zlotu Laureatów autorzy prac nagrodzonych na etapie centralnym zwiedzą najciekawsze zakątki Ziemi Kozienickiej i odwiedzą urokliwe miejsca w Puszczy Kozienickiej. Głównym punktem Zlotu będzie jednak gala wręczenia nagród, gdzie wszyscy autorzy zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami.

Informacji o konkursie należy szukać w oddziałach PTTK w całej Polsce. Jeśli w Waszej okolicy nie ma organizatora eliminacji, należy zwrócić się z zapytaniem do jednostki regionalnej PTTK lub bezpośrednio do Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK. Tam na pewno każdy zostanie poinformowany, gdzie powinien złożyć swoją pracę. Regulamin konkursu znajdziecie tutaj.

Warto poświęcić czas, aby, przy okazji udziału w konkursie, zgłębić nieznane historie, ruszyć w teren w ich poszukiwaniu, rozwinąć swoje pasje i zainteresowania i podkreślić przywiązanie do swojej Małej Ojczyzny.

polecane