Protokół oceny prac, nadesłanych na etap centralny XV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę", podsumowanej 3 kwietnia 2008 roku w Warszawie

W tegorocznej edycji, na szczebel centralny konkursu wpłynęło 101 prac, z tego 23 prace ze szkół podstawowych, 26 prac z gimnazjów, 20 prac ze szkół ponadgimnazjalnych, 24 prace multimedialne oraz 8 prac w kategorii „Za wytrwałość”. Obrady sądu konkursowego odbywały się w siedzibie Centralnej Biblioteki PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie.

Przyjmujemy, że w konkursie wzięło udział około 8000 osób. Tylko w eliminacjach wojewódzkich (według informacji zawartych w protokołach nadesłanych z poszczególnych eliminacji) w całym kraju uczestniczyło około 1400 osób, będących autorami blisko 800 opracowań konkursowych.

Sąd konkursowy szczebla ogólnopolskiego obradował w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Gordon - Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
Sekretarze: Helena Cieślak, nauczyciel, Członek Honorowy PTTK, Oddział PTTK we Włocławku,
Paweł Zań, wiceprzewodniczący Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, Oddział PTTK w Biłgoraju,
Członkowie Sądu Konkursowego:
- Marian Dzimira, nauczyciel, Prezes Międzyszkolnego Oddziału PTTK w Przeworsku,
- Dariusz Fijałkowski, nauczyciel, Oddział „Krakowski” PTTK im. Ks. K. Wojtyły,
- Maria Janowicz, kierownik Centralnej Biblioteki PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie,
- Jerzy Kwaczyński, nauczyciel, Prezes Oddziału PTTK w Żyrardowie,
- Piotr Niewiadomski, student, Oddział PTTK w Zduńskiej Woli,
- Ks. dr Jerzy Pawlik, Członek Honorowy PTTK,
- Janusz Sapa, redaktor naczelny „Poznaj swój kraj”,
- Elżbieta Matusiak-Gordon, sekretarz redakcji kwartalnika „Gościniec PTTK”,
- Ludwik Olejniczak, Oddział PTTK w Poznaniu

Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami sąd konkursowy postanowił, że nagrody w XV Finale Centralnym, Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, otrzymują:

W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Grand Prix otrzymuje:

Aleksandra Fluda ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugo Kołłątaja w Przeworsku (woj. podkarpackie), za pracę: "Walczyłem za dobrą sprawę, w biegu wytrwałem do końca, dochowałem wiary. Płk pilot Tadeusz Rolski – jeden spośród "nielicznych"…", przygotowaną pod opieką Pani Danuty Krupińskiej.


W kategorii prac indywidualnych I nagrodę otrzymuje:

Monika Żurawska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu (woj. mazowieckie), za pracę: "Moi krewni dawniej i dziś", przygotowaną pod opieką Pani Marzeny Żurawskiej.


W kategorii prac indywidualnych równorzędne II nagrody otrzymują:

Joanna Aleksandrowicz ze Szkoły Podstawowej w Reczu (woj. zachodniopomorskie) za pracę: "Cztery pory roku reckich bartników", przygotowaną pod opieką Pani Barbary Pokorskiej.

Michał Jagusiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju (woj. lubelskie), za pracę: "Moje ścieżki w cieniu Śnieżki", przygotowaną pod opieką Pani Barbary Bogdanowicz.

Kacper Michajluk ze Szkoły Podstawowej w Jasieniu (woj. lubuskie), za pracę: "Maleńki znak na mapie polski", przygotowaną pod opieką Pani Jolanty Malewskiej.


W kategorii prac zespołowych I nagrodę otrzymują:

Joanna Szylar, Brygida Szular ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku (woj. podkarpackie), za prace: "Strażnicy Bożego Grobu. Od Zakonników z Jerozolimy do Turków w Przeworsku", przygotowaną pod opieką Pana Włodzimierza Gązwy.


W kategorii prac zespołowych równorzędne II nagrody otrzymują:

Monika Kulikowska, Michał Sady, Tymoteusz Wojnarowski ze Szkoły Podstawowej nr 51 we Wrocławiu (woj. dolnośląskie), za pracę: "Magiczna Leśnica, wędrówki sentymentalne", przygotowaną pod opieką Pana Piotra Staniów.

Katarzyna Bednarczyk, Martyna Motyka, Katarzyna Mańka ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku (woj. śląskie), za pracę: "Śląska kuchnia dla każdego", przygotowaną pod opieką Pani Beaty Wawoczny.

 

W KATEGORII SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Z uwagi na bardzo wysoki poziom prac w tej kategorii, po raz pierwszy w historii konkursu, sąd konkursowy postanowił przyznać 2 równorzędne nagrody Grand Prix. Otrzymują je:

Michał Jeszke z Gimnazjum nr 4 w Rumi (woj. pomorskie), za pracę: "Rewszci Szkute, czyli historia zatopiona w głębinach", przygotowaną pod opieką Pani Danuty Sosnowskiej.

oraz

Barbara Gładysz, Aurelia Fąfara, Anna Kiszka, Lidia Rochacka z Zespołu Szkół im. Św. Antoniego z Padwy w Urzejowicach (woj. podkarpackie), za pracę: "Śladami Turnauów", przygotowaną pod opieką Pani Haliny Zając.


W kategorii prac indywidualnych

Z uwagi na dużą ilość ciekawych prac, sąd konkursowy postanowił wyjątkowo w tej kategorii przyznać nagrody od I do III.

W kategorii prac indywidualnych I nagrodę otrzymuje:

Anna Góral z Gimnazjum Nr 7 we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie), za pracę: "Mój Tata – żołnierz i podróżnik", przygotowaną pod opieką Pani Teresy Suchodolskiej.


W kategorii prac indywidualnych równorzędne II nagrody otrzymują:

Marcin Pęczek z Gimnazjum Katolickiego w Sieradzu (woj. łódzkie), za pracę: "Historia Mojej Ojcowizny. Historia zapisana w zamkach, dworkach i pałacach", przygotowaną pod opieką Pani Barbary Plichty.

Żaneta Małgorzata Kaczmarek z Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach (woj. mazowieckie), za pracę: "Nowoczesna wieś chroni dziedzictwo kulturowe", przygotowaną pod opieką Pani Stanisławy Anny Czechowskiej.


W kategorii prac indywidualnych równorzędne III nagrody otrzymują:

Łukasz Dzimira z Zespołu Szkół nr 2 w Manasterzu (woj. podkarpackie), za pracę: "Roztocze – Moja Mała Ojczyzna", przygotowaną pod opieką Pani Ireny Łuczyk.

Agata Łysakowska z Gimnazjum nr 16 w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie), za pracę: "Szwedzi w Szczecinie", przygotowaną pod opieką Pani Małgorzaty Kwaśny.


W kategorii prac zespołowych I nagrodę otrzymują:

Aleksandra Adamowicz, Katarzyna Ćwik z Powiatowego Gimnazjum nr 2 w Biłgoraju (woj. lubelskie), za pracę: "Tajemnice starego pieca", przygotowaną pod opieką Pani Katarzyny Weneckiej.


W kategorii prac zespołowych równorzędne II nagrody otrzymują:

Iwona Jasnosz, Natalia Jasnosz z Gimnazjum w Otfinowie (woj. małopolskie), za pracę: "Przewóz promowy na rzece Dunajec w Otfinowie - niemy świadek licznych wydarzeń", przygotowaną pod opieką Pani Jadwigi Dziubli.

Eliza Krasna, Rafał Leśniewski z Gimnazjum nr 4 w Rumi (woj. pomorskie), za pracę: "Pamięci tym, którzy nie wrócili", przygotowaną pod opieką Pani Danuty Sosnowskiej.


W KATEGORII SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W tym roku, również w tej kategorii sąd konkursowy postanowił przyznać 2 równorzędne nagrody Grand Prix. Otrzymują je:

Dominika Grabarczyk, Ewa Chylak z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze (woj. mazowieckie), za pracę: "Blizny cierpienia", przygotowaną pod opieką Pani Marzeny Papis.

oraz

Krzysztof Drozd, Krzysztof Portas, Łukasz Zając z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku (woj. podkarpackie), za pracę: "Forty Twierdzy Przemyśl i Linii Mołotowa", przygotowaną pod opieką Pani Marty Uchman.


W kategorii prac indywidualnych równorzędne I nagrody otrzymują:

Tomasz Rajs z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie (woj. podkarpackie), za pracę: "Gdzie szum Prutu, Czeremoszu… Gdzie Dniestr wartko płynie", przygotowaną pod opieką Pani Gertrudy Dynowskiej-Trybus.

Joanna Stramik z II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie), za pracę: "Ocalić od zapomnienia – Jamneńska Wyspa Kulturowa", przygotowaną pod opieką Pana Arkadiusza Pall.


W kategorii prac indywidualnych II nagrodę otrzymuje:

Katarzyna Czopek z Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących, Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu (woj. małopolskie), za pracę: "Haberfeldowie i ich fabryka", przygotowaną pod opieką Pani Jolanty Kućka-Noworyta.


W kategorii prac zespołowych I nagrody nie przyznano.


W kategorii prac zespołowych równorzędne II nagrody otrzymują:

Adam Citkowicz, Dawid Gic z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie (woj. kujawsko-pomorskie), za pracę: "Historia szpitalnictwa w Żninie", przygotowaną pod opieką Pani Anny Winiarskiej.

Adrian Pazera, Paweł Niewiadomski z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli (woj. łódzkie), za pracę: "Z głębi pamięci", przygotowaną pod opieką Pani Marii Zimoch.


W KATEGORII PRAC MULTIMEDIALNYCH

Sąd konkursowy postanowił nie przyznawać nagrody Grand Prix.

Równorzędne I nagrody otrzymują:

Krzysztof Kozicki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu (woj. dolnośląskie), za pracę: "Moje najciekawsze ścieżki turystyczno-krajoznawcze - Kruszyn moje ulubione miejsca", przygotowaną pod opieką Pana Dariusza Kunaszko.

Adam Krzyżanowski ze Szkoły Podstawowej w Warząchewce (woj. kujawsko-pomorskie), za pracę: "Moje miejsce na Ziemi", przygotowaną pod opieką Pani Ewy Kwasek.

Mateusz Flakowicz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie (woj. małopolskie), za pracę: "Melsztyn czyli ruina w ruinie", przygotowaną pod opieką Pana Janusza Flakowicza.

Daria Kłosek, Anna Klyszcz z Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem (woj. opolskie), za pracę: "Z dziejów wsi Staniszcze Małe", przygotowaną pod opieką Pani Beaty Jendruś.

Paulina Fołta, Karolina Hawryszko, Gabriela Michalik z Gimnazjum nr 1 w Przeworsku (woj. podkarpackie), za pracę: "Wizyta w pałacach i dworach powiatu przeworskiego", przygotowaną pod opieką Pani Agnieszki Bernackiej i Pana Janusza Puszkarza.

Wojciech Gązwa, Tomasz Gaweł ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsk (woj. podkarpackie), za pracę: "Tradycyjny warsztat garncarski Andrzeja Plizgi", przygotowaną pod opieką Panów Zenona Słysz i Włodzimierza Gązwy.

Katarzyna Bujniuk, Bartosz Horodecki, Adam Odzijewicz, Radosław Sacharczuk z Zespołu Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli (woj. podlaskie), za pracę: "I została tylko Synagoga", przygotowaną pod opieką Pana Dariusza Horodeckiego.


W KATEGORII "ZA WYTRWAŁOŚĆ"

Równorzędne nagrody otrzymują:

Jakub Falkiewicz z Publicznego Gimnazjum nr 6 w Radomiu (woj. mazowieckie), za pracę: "Śladami Powstania Styczniowego po Radomiu w 145 rocznicę jego wybuchu", przygotowaną pod opieką Pani Iwony Nabzdyk.

Agata Kraśniańska, Dominika Zdobylak z Gimnazjum Publicznego w Ścinawie (woj. dolnośląskie), za pracę: "Śladami zapomnianych zbrodni... czyli historie krzyży pokutnych", przygotowaną pod opieką Pani Agnieszki Kłodyńskiej.

Maja Piestrzeniewicz, Pola Piestrzeniewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju (woj. lubelskie), za pracę: "Opowieści mokrej treści, czyli o biłgorajskiej wodzie w trzech odsłonach", przygotowana pod opieką Pań Joanny Adamowicz i Joanny Solskiej.

Piotr Dergun z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przemyślu (woj. podkarpackie), za pracę: "Magiczne Miejsce - Moja Ulica", przygotowaną pod opieką Pana Grzegorza Szopy.


NAGRODY SPECJALNE

Nagrody Redakcji "Poznaj swój kraj" otrzymują:

Marek Rudzki ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie (woj. kujawsko-pomorskie), za pracę: "Przydrożni świadkowie dobrzyńskiej historii i kultury. Kapliczki i krzyże przydrożne Lipna", przygotowaną pod opieką Pani Iwony Mroczkowskiej.

Łukasz Sokołowski, Mateusz Kowalski z Gimnazjum nr 5 w Legnicy (woj. dolnośląskie), za pracę: "Kamienne relikty okolic Legnicy", przygotowana pod opieką Pani Anny Motak.

Józef Urban z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Pobiedziskach (woj. wielkopolskie), za pracę: "Dzieje Fabryki Mebli Artystycznych Józefa Sroczyńskiego". przygotowana pod opieka Pana Włodzimierza Buczyńskiego.


Nagrodę im. Łukasza Wojeckiego, ufundowaną przez Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK otrzymuje:

Ewa Piskorz z Gimnazjum nr 1 im. H.D. Steinhausa we Wrocławiu (woj. dolnośląskie), za pracę: "Losy moich bliskich", przygotowaną pod opieką Pani Marioli Kozak.


Nagrodę Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK otrzymują:

Członkowie SKKT nr 61 przy Zespole Szkół nr 16 w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie), za pracę: "Nasze najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne", przygotowaną pod opieką Pań Teresy Karasiewicz, Marioli Szwertner-Antonowicz.


Nagrodę kwartalnika "Gościniec PTTK" otrzymują:

Julia Kłobukowska, Joanna Sokół, Agata Szeliga, Marcin Zinger ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gryficach (woj. zachodniopomorskie), za pracę: "Park Miejski w Gryficach", przygotowaną pod opieką Pani Beaty Szeligi.


Nagrodę Wojskowego Stowarzyszenia "Sport Turystyka Obronność", otrzymują:

Patrycja Wypych, Julita Olszewska z Gimnazjum w Kościelnej Wsi (woj. wielkopolskie), za pracę: "Czy bunkry w okolicy Kościelnej Wsi mogą być atrakcją turystyczną XXI wieku?", przygotowaną pod opieką Pani Barbary Wiktorowicz.


Nagrodę Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK otrzymują:

Jakub Wacławik, Dawid Niżnik ze Szkoły Podstawowej w Olszówce (woj. małopolskie), za prace: "Przyszliśmy tu po kolędzie", przygotowaną pod opieką Pani Ewy Sokół.


Nagrodę Centralnej Biblioteki PTTK im. Kazimierza Kulwiecia otrzymują:

Weronika Seta, Aleksandra Kopytowska z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Mariówce (woj. mazowieckie), za pracę: "W poszukiwaniu jeszcze niezaginionej arki folkloru", przygotowaną pod opieką Pani Marzeny Papis.


Nagrodę Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, otrzymują:

Bartosz Domagała, Mateusz Gierczak, Radosław Porębski z Gimnazjum w Kunowie (woj. świętokrzyskie), za pracę: "Chocimów – rodzinne gniazdo Ośniałowskich", przygotowaną pod opieką Pani Małgorzaty Kowalskiej.


Nagrodę Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, otrzymują:

Agnieszka Sokołowska, Karolina Pernak, Paweł Nowak z I LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu (woj. wielkopolskie), za pracę: "Wincenty Brzeskwiniewicz - powstaniec wielkopolski", przygotowaną pod opieką Pana Andrzeja Lisek.

Warszawa, 3 kwietnia 2008 r.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane