OMTTK PTTK Barlinek 2014

XLII Ogólnopolski Młodzieżowy Turnieju Turystyczno-Krajoznawczy PTTK

XLII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK (OMTTK PTTK) organizowany jest w roku szkolnym 2013/14 zgodnie z Regulaminem OMTTK PTTK zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK uchwałą numer nr 401/XVII/2013 z dnia 24 sierpnia 2013 roku.

Aktualny Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno–Krajoznawczego PTTK

XLII edycja OMTTK PTTK realizowana jest w ramach „Rok Szkoły w Ruchu”, ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest jednym z koalicjantów akcji. Organizatorzy poszczególnych etapów OMTTK PTTK powinni w swoich działaniach podkreślać fakt organizacji Turnieju, jako przedsięwzięcia wpisującego się w popularyzację aktywności fizycznej uczniów.

Finał Centralny XLII OMTTK PTTK odbędzie się w dniach od 29 maja do 1 czerwca 2014 roku w Barlinku (województwo zachodniopomorskie).

Organizatorem poszczególnych etapów Turnieju są jednostki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Organizatorem Finału Centralnego XLII OMTTK PTTK, z upoważnienia Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, jest Oddział Zachodniopomorski PTTK w Szczecinie.

Konkurencje turniejowe

W trakcie Finału Centralnego XLII OMTTK PTTK przeprowadzone zostaną następujące konkurencje turniejowe:

Część teoretyczna

 • test wiedzy, obejmujący zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy

 

Część praktyczna

 • turystyczny marsz na orientację
 • turystyczne ABC (kajakowy tor przeszkód, rozpoznawanie liści drzew i krzewów, rozpoznawanie obiektów krajoznawczych z terenu województwa zachodniopomorskiego, gra azymutowa)
 • turystyczny rower (tor przeszkód, naprawa roweru)
 • test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny i ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz praktyczna umiejętność udzielania pierwszej pomocy i korzystania z zawartości apteczki
 • ocena zdobytych odznak turystycznych PTTK (indywidualnie: konkurs posiadanych uprawnień i odznak turystycznych PTTK)

Ocenie będą podlegać również karty zespołu.

Polecana literatura

Przy konstruowaniu powyższych konkurencji organizatorzy będą korzystali z niżej wymienionych źródeł wiedzy.

Krajoznawstwo

 • Kanon Krajoznawczy Polski, red. Włodzimierz Łęcki, Warszawa 2005.
 • Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, praca zbiorowa, Warszawa 2000.
 • Mapa turystyczna szlaku miejskiego, Szczecin 2011.
 • mapy turystyczne (różne wydawnictwa)

Literatura dodatkowa (po ukazaniu się drukiem, zostanie przesłana do organizatorów eliminacji wojewódzkich OMTTK PTTK celem przekazania zwycięzcom)

 • Kanon Krajoznawczy Województwa Zachodniopomorskiego, red. Tomasz Duda, Szczecin 2014.
 • Wędrowiec Zachodniopomorski, nr 25/2014, Szczecin 2014.

Wiedza turystyczna i topograficzna

 • Jerzy Dymarski, ABC imprez na orientację, Warszawa 2000.
 • Andrzej Kazanecki, Terenoznawstwo dla harcerzy, Warszawa 1985.
 • Krajoznawstwo i turystyka w szkole, red. Andrzej Gordon, Warszawa 2003.
 • Tadeusz Łobożewicz, Turystyka kwalifikowana, Warszawa 1983.
 • Terenoznawstwo, praca zbiorowa, Warszawa 1965.
 • Wojciech Wierba, Barbara Zygmańska, Vademecum turysty, Bielsko-Biała 2005.
 • Wybieram wędrowanie - poradnik młodego turysty, red. Jolanta Śledzińska, Andrzej Wielocha, Warszawa 2011.
 • mapy turystyczne (różne wydawnictwa).

Przepisy ruchu drogowego

 • Kodeks Ruchu Drogowego i zestawy testów z zakresu egzaminu na kartę motorowerową oraz prawo jazdy.

Pierwsza pomoc

 • Rod Baker, David Bass, Pierwsza pomoc i opieka domowa, Warszawa 2006.
 • Anna Chrząszczewska, Bandażowanie, Warszawa 2007.
 • Witold Jurczyk, Andrzej Łakomy, Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia, Kraków 2007.
 • Juliusz Jakubaszko, Ratownik Medyczny, Wrocław 2007.
 • Michał Kurek, Stany nagłe w alergologii, Warszawa 2004.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna, Kraków 2011.
 • Wytyczne 2010 resuscytacji krążeniowo-oddechowej ERC, Kraków 2010.

Źródłem wiedzy dla testów turniejowych będą również informacje zawarte na stronach internetowych:

 • www.mlodziez.pttk.pl
 • www.pttk.pl
 • www.szczecin.pttk.pl

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane