OMTTK PTTK Barlinek 2014

Regulamin Finału Centralnego XLII OMTTK PTTK, Barlinek 29.05-1.06.2014r.

W ramach IV Ogólnopolskiego Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki organizowane są:
- Finał Centralny XLII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK (OMTTK PTTK)
- Szkolenie Młodzieżowych Liderów Turystyki

Organizator

Organizatorem przedsięwzięcia jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
Realizatorem bezpośrednim, z upoważnienia Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, jest Oddział Zachodniopomorski PTTK w Szczecinie.
Tegoroczna edycja OMTTK PTTK realizowana jest w ramach „Roku Szkoły w Ruchu” ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej.
Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków własnych PTTK przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Partnerzy i sponsorzy

Życzliwej pomocy i wsparcia udzielają:

  • Ministerstwo Sportu i Turystyki
  • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  • Urząd Miasta Barlinka

Patronaty

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli:

  • Minister Edukacji Narodowej
  • Minister Sportu i Turystyki
  • Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
  • Burmistrz Miasta Barlinek

Materiały do pobrania:

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane